អង្គការសហប្រជាជាតិ​បើក​កិច្ច​សន្ទនា​ប្រចាំឆ្នាំ​ជាមួយ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​

​ក្រុមការងារ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ (UNCT)​ បាន​ចូលរួម​កិច្ច​សន្ទនា​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ដំបូង​របស់​ខ្លួន​ជាមួយ​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន​ ម៉ា​ណែ​ត​ ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​សមិទ្ធិ​ផល​របស់​ស្ថាប័ន​អង្គការសហប្រជាជាតិ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ សមភាព​យេ​ន​ឌ័​រ​ និង​ការ​ពង្រឹង​សិទ្ធិ​អំណាច​របស់​ស្ត្រី​ ដោយ​មិន​ទុក​នរណា​ម្នាក់​នៅ​ពីក្រោយ​ និង​ស្តង់ដារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អន្តរជាតិ​។​ …​

Marissa Carruthers
https://kiripost.com/stories/un-holds-annual-dialogue-with-pm