មន្រ្តីអង្គការសហប្រជាជាតិកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើនមកដល់

មន្រ្តីអង្គការសហប្រជាជាតិបានកោតសរសើរយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ របស់កម្ពុជាដែលជាវ៉ាក់សាំងចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានផ្តល់ជូនតាមរយៈ Covax ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមជាសកលក្នុងគោលបំណងធានាការទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ប្រកបដោយសមធម៌បានមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា។ …

មុំ គន្ធា
https://www.phnompenhpost.com/national/un-officials-praise-cambodia-more-jabs-arrive