កម្ពុជា​នៅតែ​បន្ត​រក្សា​កំណើន​នាំ​ចេញទៅ​ទីផ្សារ​អាមេរិក ស្រប​ពេលដែល​ប្រទេស​ទាំង​ ២ ​ប្តេជ្ញា​ជំរុញ​ទំនាក់ទំនង​សេដ្ឋកិច្ច​វិនិយោគ

ទិន្នន័យ​ចេញផ្សាយ​ចុង​សប្តាហ៍​មុន​ឱ្យដឹងថា ចាប់ពី​ខែមករា ដល់​ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ​ ២០២១ ការផ្លាស់ប្តូរ​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​ ២ មាន​ទឹកប្រាក់ ៦ ៤៧៩,៣ ​លាន​ដុល្លារ កើន ២៨,៣៧ ​ភាគរយ ពី​ចំនួន ៥ ០៤៧,១ ​លាន​ដុល្លារ​នារយៈពេល​ដូចគ្នា​ឆ្នាំ​ ២០២០​។ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://www.postkhmer.com/business/2021-11-08-1044-226387.html