អ្នកភូមិ​​​​​បួង​​​សួង​​ដាក់​​​បណ្តា​​​សា​​​ក្រុម​​​មន្ត្រី​​​ បុគ្គលិក​​​ក្រុម​​​ហ៊ុននៅ​​​ពីក្រោយ​​​ការ​​​សាងសង់​​​ទំនប់​​​វារី​​​អគ្គិសនី​​​

អ្នកភូមិ​ក្នុង​ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង​​​មិន​​​សប្បាយ​​​ចិត្ត​​​នឹង​​​​​ អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ដោយ​​​បាន​​​រៀបចំ​​​ពិធី​បែប​ប្រពៃណី​​ បួង​សួង​សុំ​ឲ្យ​ព្រលឹង​អារុក្ខ​​​អារក្ខ​​​អ្នក​​​តា​​​​ដាក់​បណ្ដាសា​អ្នក ​ដែល​នៅ​​​ពីក្រោយ​គម្រោង​​សាងសង់​ទំនប់​វារី​​​អគ្គិសនី​​សេសាន​ក្រោម​២។ …

អូន ភាព
http://www.cambodiadailykhmer.com/news/23046/