អ្នក​ភូមិ​ខេត្ត​ក្រចេះ​មក​​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​វត្តសាមគ្គីរង្សីម្តង​ទៀត​តវ៉ាអំពី​វិវាទដីធ្លី​របស់ខ្លួន

អ្នកភូមិ​ប្រហែល​១៦០នាក់​មកពី​ស្រុក​ស្នួល​ ខេត្ត​ក្រចេះ​ដែលបាន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធនឹង​វិវាទដីធ្លី​ជាមួយម្ចាស់​ចម្ការ​ម្នាក់​គឺ​ជា​អ្នក​ដែលត្រូវ​បាន​បណ្តេញចេញថ្មីៗមក​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​វត្ត​សាមគ្គី​រង្សី ក្នុង​រាជ​ធានីភ្នំពេញ។ អ្នក​នាំពាក្យ​សាលា​រាជធានីម្នាក់​​ដែលបាន​ប្រឹង​ប្រែង​ម្តងហើយ​ម្តងទៀត​ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ខែ​ថ្មី​ៗនេះ​ដើម្បី​រារាំងវត​្ត​នេះ​មិន​ឲ្យក្លាយ​ជា​​កន្លែង​ជ្រកកោនសម្រាប់​អ្នក​តវ៉ា​មក​ពី​តាមខេត្តបាន​មាន​ប្រសាសន៍កាលពី​ម្សិលមិញថា អាជ្ញាធរ​នឹង​ស្នើឲ្យ​អ្នកភូមិ​ចាកចេញ។ …

អូន ភាព និង ហ្ចច រ៉ាយត៍
http://www.cambodiadailykhmer.com/news/17646/