ការ​យល់​ឃើញ​ពី​លោក​ខាងលិច​ស្តី​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ BRI​ នៅ​កម្ពុជា​

​ភាព​ជោគជ័យ​នៃ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រ​វ៉ា​ត់​ និង​ផ្លូវ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ (BRIs)​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​ពឹងផ្អែក​ទៅ​លើ​ប្រភេទ​នៃ​គម្រោង​ ហើយនឹង​ផលិតភាព​។​ នេះ​បើ​យោង​តាម​អ្នកជំនាញ​ដែល​បាន​វិភាគ​លើ​ក្រដាស់​ស​របស់​ចិន​ស្តី​ពី​ជំនួយ​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​បរទេស​។​ …​

Husain Haider
https://www.khmertimeskh.com/50810941/western-thoughts-on-benefits-of-cambodian-bri-initiatives-evolving/