កម្មករ​បាក់​អគារ​សង្កត់​ស្លាប់​មិន​ទាន់​បាន​សំណង​ពី ប.ស.ស

១ ឆ្នាំ​ចាប់​ពី​កម្មការិនី គឹម ដានី និង​កម្មករ រឹម រឿន ត្រូវ​សង្កត់​ស្លាប់​ក្នុង​ការ​បាក់​អគារ​រោងចក្រ​ស្បែក​ជើង Wing Star ក្នុង ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ បេឡាជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម (ប.ស.ស) ដែល​មាន​ថវិកា​រាប់​សិប​លាន​ដុល្លារ​មិន​ទាន់​បាន​ផ្តល់​សំណង​ដល់​គ្រួសារ​នេះ ក្រៅ​ពី​ថ្លៃ​ធ្វើ​បុណ្យ​សព​ឡើយ។ នៅ​ពេល​ឡៅតឿ​ដែល​សាង​សង់​ខុស​ច្បាប់​និង​ផ្ទុក​លើស​ចំណុះ​នៅ​រោងចក្រ Wing Star Shoes ជា​រោងចក្រ​ផ្គត់​ផ្គង់​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ជា​ទិញ Asics បាក់​រលំ​នៅ​ថ្ងៃ ទី​១៦ ឧសភា ឆ្នាំ​មុន ក្រុម​មន្រ្តី​បាន​ចុះ​ទៅ​ពិនិត្យ​និង​សន្យា​ផ្តល់​សំណង​ដល់​ជន​រងគ្រោះ​តាម​រយៈ​ថវិកា​បេឡាជាតិ​នេះ។ ប៉ុន្តែ​មក​ទល់​ថ្ងៃ​នេះ ប.ស.ស ដែល​បាន​បង្កើត​តាំង​ពី ឆ្នាំ​២០០៧ ដើម្បី​ធានា​រ៉ាប់​រង​ដល់​កម្មករ​ឯកជន​ក្នុង​ករណី​មាន​គ្រោះថ្នាក់​របួស​ឬ​ស្លាប់​មិន​ទាន់​ផ្តល់​សំណង​ដល់​ឪពុក​ម្តាយ ដានី ទេ បើ​ទោះ​ជា​ការ​ផ្តល់​សំណង​បែប​នេះ​មាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​ច្បាប់​ក៏​ដោយ។​ …

Shane Worrell
http://www.postkhmer.com/national/1-national-news/114421-2014-05-16-03-29-35