ធនាគារពិភពលោក​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ពី​កំណើន​ GDP​ ធ្លាក់​ចុះ​

​ធនាគារពិភពលោក​ បាន​ទស្សន៍​ទាយ​ថា​ GDP​ របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ នឹង​កើនឡើង​ត្រឹម​ ៦.៩​ ភាគរយ​ប៉ុណ្ណោះ​នៅ​ក្នុងឆ្នាំនេះ​ និង​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ ហើយនឹង​ធ្លាក់​តិចតួច​ត្រឹម​ ៦.៧​ ភាគរយ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៩​។​ …​

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/news/37549/world-bank-predicts-gdp-growth-easing/