អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសំណុំ​ទិន្នន័យ និងស្រទាប់​ផែនទី​ អំពី​​សហ​គមន៍​​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ​​ ​(​២០០៦​-​២០១៩​)​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសំណុំ​ទិន្នន័យ និងស្រទាប់​ផែនទី​ អំពី​ សហ​គមន៍​​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ​​ ​(​២០០៦​-​២០១៩​) ដោយ​បន្ថែមសហ​គមន៍​​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិចំនួន ១៣ ​ផ្សេង​ទៀត​​ នៅ​លើ​បណ្តាញ​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់​គេ្ល​ស​។​ លោក​អ្នក​អាច​ស្វែងរក​ធនធាន​ឯកសារ​ក្នុង​ទម្រង់​ផ្សេងៗ​ ដូច​ជា​៖​ SHP, KML, GeoJSON, CSV,​ និង​JPEG​ បាន​ផង​ដែរ​។​

=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​សហ​គមន៍​​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ​​ ​(​២០០៦​-​២០១៩​)​​។​

=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​ផែនទី​របស់​អូ​ឌី​ស៊ី​ ហើយស្វែងរកស្រទាប់ផែនទីនៃ សហ​គមន៍​​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ​​​ក្រោមចំណាត់ថ្នាក់ស្រទាប់ផែនទី «បរិស្ថាន»។