អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​ «គោលដៅទី១៦ សន្តិភាព យុត្តិធម៌ និងស្ថាប័នរឹងមាំ​»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​​​ ​“​គោលដៅទី១៦ សន្តិភាព យុត្តិធម៌ និងស្ថាប័នរឹងមាំ”​​ ​ដែល​ជា​គោល​ដៅ​មួយ​ក្នុង​ចំនោម​គោល​ដៅទាំង​​១៧ របស់​គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​របស់​​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​​ ​​​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​​​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ថ្មី​នេះ​​ អ្នក​នឹង​អាច​ស្វែង​យល់​​កាន់​តែ​ច្បាស់​អំពី​​​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពី​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​សហស្សវត្ស​រ៍​ទៅ​កាន់​​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ទី​​​​១៦,​ ការ​វាយតម្លៃ​ចំណុចដៅ​​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ រវាង​ចំណុច​ដៅ​​សកល​,ការ​ធ្វើ​មូល​ដ្ឋា​នី​យ​កម្ម​នៃ​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ទី​​​​​១៦​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា,​ មធ្យោបាយ​នៃ​ការ​អនុវត្ត​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ទី​​​​​១៦​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា,​ ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ និង​វាយតម្លៃ​លើ​​គោលដៅ​​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​ទី​​​​​​១៦​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​​ ដែល​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​នឹង​​ស្ថិតិ​ទិន្នន័យ​​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​​ និង​ឯកសារ​យោង​នានា។​

=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រអំពី​គោលដៅទី១៦ សន្តិភាព យុត្តិធម៌ និងស្ថាប័នរឹងមាំ។​