សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​សេវា​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២០​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​សេវា​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ ដើម្បី​ចូលរួម​បង្ការ​ និង​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដែល​កំពុង​រាតត្បាត​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​ តាម​រយៈ​ការ​កាត់​បន្ថយ​ការ​ប្រើប្រាស់​ក្រដាសប្រាក់​។​ 

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

ទាញយក៖ pdf