ក្រសួង និងស្ថាប័នរដ្ឋ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​​ស្តី​ពី​ការ​ត្រៀម​ចាត់វិធានការ​រក្សា​ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ត្រៀមខ្លួន​ចាត់​វិធាន​តាម​ការ​ចាំបាច់​ ដែល​រួម​មានការ​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​លើ​ទីផ្សារ​ប្តូរ​ប្រាក់​ និង​ការ​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​នយោបាយ​រូបិយ​វត្ថុ​ដទៃ​ទៀត​ ដើម្បី​រក្សា​តម្លៃ​ប្រាក់ ...

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​៖​ កម្ពុជា​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ស្តង់ដា​កិច្ចសន្យា​ឥណទាន​ និង​ខចែង​ស្តង់ដា​កិច្ចសន្យា​ឥណទាន​ ដើម្បី​ពង្រឹង​ការ​ការពារ​អតិថិជន​ និង​តម្លាភាព​វិស័យ​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​ ២០២៣​ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ (CMA)​ និង​សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ (ABC)​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​រួម​ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ស្តង់ដា​កិច្ចសន្យា​ឥណទាន​ និង​ខចែង​ស្តង់ដា​កិច្ចសន្យា​ឥណទាន​ ដើម្បី​ពង្រឹង​ការ​ការពារ​អតិថិជន​ និង​តម្លាភាព ...

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​ចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​ស្តី​ពី​ កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារកណ្តាលរ​វ៉ា​ន់​ដា​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​ចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​ស្តី​ពី​ កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារកណ្តាលរ​វ៉ា​ន់​ដា​។​ ...

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​ចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​ស្តី​ពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​លើ​ការ​ទូទាត់​ និង​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ឆ្លង​ដែន​រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ស្ថាប័ន​ NPCI​ International​ Payments​ Limited

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​ចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​ស្តី​ពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​លើ​ការ​ទូទាត់​ និង​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ឆ្លង​ដែន​រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ស្ថាប័ន​ NPCI​ International​ Payments​ Limited។​លោក ...

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​លុបឈ្មោះ​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចេញពី​បញ្ជី​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១២​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​លុបឈ្មោះ​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចេញពី​បញ្ជី​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​បណ្តាញ​សង្គម​ផ្លូវការ​របស់​ខ្លួន​។​​យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស ...

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​ឆបោក​ប្រាក់​តាម​បណ្តាញ​សង្គម​និង​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ចេញផ្សាយ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ដើម្បី​ជូនដំណឹង​ដល់​សាធារណជន​ឱ្យ​បានដឹង​ថា​ នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​មាន​ជនខិលខូច​មួយ​ចំនួន​ បាន​ព្យាយាម​ឆបោក​ប្រាក់​តាម​គ្រប់​រូបភាព​នៅ​តាម​បណ្តាញ​សង្គម​ ដូច​ជា​ Telegram,​ Facebook ...

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​គេហទំព័រ​ផ្លូវការ​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៣​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០២៣​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ជម្រាប​ជូន​ដល់​សាធារណជន​ អំពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​គេហទំព័រ​ផ្លូវការ​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​។​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​ពង្រឹង​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​និង​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ ...

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​អនុគ្រោះ​ចំពោះ​អ្នក​ខ្ចីប្រាក់​ដែល​បាន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ជាក់ស្តែង​ដោយសារ​ទឹកជំនន់​ធ្ងន់ធ្ងរ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​អនុគ្រោះ​ចំពោះ​អ្នក​ខ្ចីប្រាក់​ដែល​បាន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ជាក់ស្តែង​ដោយសារ​ទឹកជំនន់​ធ្ងន់ធ្ងរ​។​ ការ​អនុវត្ត​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​មានការ​អំពាវនាវ​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​របស់​សម្តេច​តេ ...

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ជូន​ដំណឹង​អំពី​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ ​និង​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ខុស​ច្បាប់​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​​ ២​៥​​ ​ខែ​សីហា​ ​ឆ្នាំ​ ​២០២២​ ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​​ ​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ ​និង​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ខុស​ច្បាប់​។​​ ​ធនាគារជាតិ ...

ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

ការ​លើកកម្ពស់​គុណ​តម្លៃ​ប្រាក់​រៀល​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៨​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ការ​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​សាធារណជន​ទាំងអស់​ប្រើប្រាស់​នូវ​ការ​ទូទាត់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ និង​ប្រើប្រាស់​ក្រដាស​ ប្រាក់​រៀល​ប្រកបដោយ​អនាម័យ​ខ្ពស់​។​​ប្រាក់​រៀល​មាន ...

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​សេវា​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២០​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​សេវា​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ ដើម្បី​ចូលរួម​បង្ការ​ និង​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដែល​កំពុង​រាតត្បាត​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍ ...

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​បញ្ជាក់​អំពី​ទុនបម្រុង​អន្តរជាតិ​របស់​កម្ពុជា​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តី​បញ្ជាក់​មួយ​ស្តី​ពី​ទុនបម្រុង​អន្តរជាតិ​របស់​កម្ពុជា​។​ នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​បញ្ជាក់​នេះ​ ទុនបម្រុង​អន្តរជាតិ​របស់​កម្ពុជា​មាន​ចំនួន​ ១៩,៥​ ប៊ី​លាន​ដុល្លា​អា​មេ​រិ​ក​។​ ធនាគារជាតិ​នៃ ...

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​ប្រឈម​នៃ​ចរាចរណ៍​ក្រដាសប្រាក់​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ប្រភេទ​ ១$​ ២$​ និង​ ៥$​ នៅ​កម្ពុជា

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ​ស្តី​ពី​លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​ប្រឈម​នៃ​ការចរាចរណ៍​ក្រដាសប្រាក់​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ប្រភេទ​ ១$​ ២$​ និង​ ៥$​ នៅ​ប្រទេសកម្ពុជា​។​ ...

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី យុទ្ធនាការស្រឡាញ់ប្រាក់រៀល

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣១​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ អគ្គ​បេឡា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ដល់​សាធារណជន​ឱ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា​ ដើម្បី​រួមចំណែក​អបអរសាទរ​ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​ អគ្គ​បេឡា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នឹង​ផ្តល់​ឱកាស​ជូន​សាធារណជន​ ដែល​មាន​ក្រដាសប្រាក់​រៀល​ចាស់​ ទក់ ...

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​អំពីការ​ពង្រឹង​កិច្ច​គាំពារ​អតិថិជន​របស់ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ​ ក្នុង​គោលដៅ​ពង្រឹង​កិច្ច​គាំពារ​អតិថិជន​ ដែល​មាន​សេចក្តី​ដូច​ខាងក្រោម​៖​១.​ ផាកពិន័យ​ទឹកប្រាក់​ចំនួន​៤០០​លាន​រៀល​ ឬ​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ ចំពោះ ...

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ពិ​ដាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ឥណទាន​

​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ដាក់​ពិ​ដាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ឥណទាន​ ១៨​ ភាគរយ​ ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ប្រតិបត្តិ​ករ​ឥ​ទាន​ជនបទ​ទាំងអស់ ...

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

WcUum
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!