សេចក្តី​ជម្រាប​ជូន​ដល់​សហ​ព​ន្ធ័​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​ ស្តី​ពី​ការ​អនុញាត្ត​ឲ្យ​នាំ​ចេញ​អង្ក​រស​ឡើង​វិញ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ទៅ​ដល់​សហ​ព​ន្ធ័​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ការ​ដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល​ស​ម្រ​ច​ផ្តល់​ការ​អនុញាត្ត​ឲ្យ​ធ្វើការ​នាំ​ចេញ​អង្ក​រស​ជា​បណ្តើរៗ​ឡើង​វិញ​ តាម​កិច្ចសន្យា​បញ្ជា​ទិញ​ពី​ក្រៅប្រទេស​ ដោយ​គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២០​ តទៅ​។​ ​

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ទាញយក៖ pdf