សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ពិភពលោក​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣​ ខែឧសភា​ឆ្នាំ​ ២០២០​ មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ (​ម​.​ស​.​ម​.​ក​)​ បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​វី​ដេ​អូ​ខ្លី​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​អំពី​ការ​យល់​ឃើញ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​និង​អ្នកធ្វើការ​ក្នុង​វិស័យ​សារព័ត៌មាន​ចំនួន​ ៥​ នាក់​លើ​ស្ថានភាព​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​និង​សារៈសំខាន់​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ​នៅ​កម្ពុជា​ ដើម្បី​ជា​ការ​ចូលរួម​ប្រារព្ធ​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ពិភពលោក​ ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​។​

មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf