ការ​ចុះ​កិច្ចសន្យា​សាងសង់​រោងចក្រ​ប្រព្រឹត្ត​កម្ម​ទឹក​ស្អាត​បាក់ខែង​ ជំហាន១​

នៅ​ថ្ងៃទី១៤​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៩​ រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ VINCI​ Construction​ Grands​ Projets​ បាន​ចុះ​កិច្ចសន្យា​សាងសង់​រោងចក្រ​ប្រព្រឹត្ត​កម្ម​ទឹក​ស្អាត​បាក់ខែង​ ជំហាន១​ ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ផលិត​ ១៩៥.០០០ម៣​/ថ្ងៃ​។ កិច្ចសន្យា​សាងសង់​នេះ​ មាន​ទឹកប្រាក់​សរុប​ប្រមាណ​ ១៥៦​ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ ក្នុង​នោះ​ថវិកា​កម្ចី​បន្ត​ពី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ចំនួន​ ១៣៦​ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ ដែល​ទទួលការ​គាំទ្រ​ពី​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​ចំនួន​ពីរ​គឺ​ ទីភ្នាក់ងារ​បារាំង​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​ (AFD​) និង​ធនាគារ​វិនិយោគ​អឺរ៉ុប​ (EIB​) និង​ថវិកាបដិភាគ​របស់​ រ.ទ.ស.ភ​ ចំនួន​ ២០​ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។ ការសាងសង់​រោងចក្រ​ប្រព្រឹត្ត​កម្ម​ទឹក​ស្អាត​បាក់ខែង​ ជំហាន១​ នឹង​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ចុងខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៩​ និង​គ្រោង​បញ្ចប់​នៅ​ចុងឆ្នាំ២០២២​។

រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ

ទាញយក៖ pdf