កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​រដ្ឋសភា​ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​វិទ្យាស្ថាន​ចក្ខុវិស័យ​អាស៊ី

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២១​ វិទ្យាស្ថាន​ចក្ខុវិស័យ​អាស៊ី​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​រដ្ឋសភា​ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​វិទ្យាស្ថាន​ចក្ខុវិស័យ​អាស៊ី​។​

ការ​ចុះ​អនុស្សា​រណៈ​យោគយល់​គ្នា​នេះ​រវាង​ស្ថាប័ន​ទាំង​ពីរ​ មាន​គោលបំណង​បង្កើត​ និង​លើកកម្ពស់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​ស្ថាប័ន​ទាំង​ពីរ​ ក្នុង​វិស័យ​ សិក្សា​ ស្រាវជ្រាវ​ ការ​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​រួម​ ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​និង​ទំនាក់ទំនង​សាធារណៈ​ រួម​ទាំង​ការពិគ្រោះ​យោបល់​អំពី​កិច្ចការ​ជាតិ​ និង​អន្តរជាតិ​នានា​។​

វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី

ទាញយក៖ pdf