​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​ស្ដី​ពី​ ក្រសួងបរិស្ថាន​គួរ​បញ្ឈប់​ការ​ចាប់ខ្លួន​ និង​ធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ​សកម្មជន​ការពារ​ព្រៃឈើ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៩​ ខែ​កុ​ម្ភះ​ឆ្នាំ​ ២០២១​ អង្គការ​លី​កាដូ​បាន​ចេញផ្សាយ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​សង្គម​ផ្លូវការ​របស់​ពួក​គេ​ ស្តី​ពី​ការ​អំពាវនាវ​ដល់​ក្រសួងបរិស្ថាន​គួរ​បញ្ឈប់​ការ​ចាប់ខ្លួន​ និង​ធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ​សកម្មជន​ការពារ​ព្រៃឈើ​។​ សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​មានការ​ដោះ​លែង​សកម្មជន​ការពារ​ព្រៃឈើ​ចំនួន​ ៥​ នាក់​។​ យោង​តាម​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​សកម្មជន​ការពារ​ព្រៃឈើ​ទាំង​ ៥​ នាក់​ត្រូវ​បាន​ឃុំខ្លួន​រយៈពេល​ ៣​ ថ្ងៃ​ដោយ​គ្មាន​ការ​ចោទប្រកាន់​នៅ​ការិយាល័យ​មន្ទីរ​បរិស្ថាន​ មុន​ពេល​ត្រូវ​បាន​ដោះ​លែង​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​។​

អង្គការលីកាដូ

ទាញយក៖ pdf