សេចក្តីជូនដំណឹងដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ជម្រាប​ជូន​ដល់​សមាជិក​ គ្រឹះស្ថាន​ជា​ដៃគូ​ និង​សាធារណជន​ថា​៖

  • សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​លើកកម្ពស់​ការ​អនុវត្ត​ ក្រម​ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​ប្រកបដោយ​សមធម៌​។​
  • គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងអស់​មិន​អាច​ទទួលយក​នួ​វ​អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ​ សៀវភៅ​គ្រួសារ​ ឬ​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​ សម្រាប់​ជា​វត្ថុ​ធានា​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​នោះ​ឡើយ។
  • គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងអស់​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ឯកជន​សុទ្ធសាធ​ និង​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សំដៅ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​ ហើយ​អតិថិជន​ដែល​ទទួល​ប្រាក់​កម្ចី​ត្រូវ​មានកាតព្វកិច្ច​សង​ត្រឡប់​តាម​កិច្ចសន្យា​កំណត់​។​
  • គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ជា​ស្ថាប័ន​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​មិនមែន​ជា​អង្គភាព​នយោបាយ​នោះ​ទេ​។​ បុគ្គលិក​នៃ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មិន​អាច​ប្រើប្រាស់​ស្លាក​សញ្ញា​នានា​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ ឬ​ផ្នែក​ណាមួយ​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សេវា​ជា​មូលដ្ឋាន​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​សកម្មភាព​ ឬ​ការ​ឃោសនា​នយោបាយ​នោះ​ឡើយ​។​

សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf