​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​ផ្លូវ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា​៖​ ពិពិធ​កម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ការ​គ្រប់គ្រង​បំណុល​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ អង្គការសហប្រជាជាតិ​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ចេញផ្សាយ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​សន្ទនា​គោលនយោបាយ​លើក​ទី​៣​ ផ្តោត​លើ​ការ​ធ្វើ​ពិពិធ​កម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ការ​គ្រប់គ្រង​បំណុល​ដោយ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​ផ្លូវ​មួយ​ (BRI)​ នៅ​កម្ពុជា​។​ ការ​សន្ទនា​គោលនយោបាយ​ចូលរួម​ពី​តំណាង​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ សហគមន៍​អ្នកការទូត​ អង្គការ​អន្ដរជាតិ​ បណ្ឌិត្យសភា​ និង​ក្រុម​អ្នកជំនាញ​។​ គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​ផ្លូវ​មួយ​នេះ​បង្ហាញ​ឱកាស​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​នូវ​អាទិភាព​ទាំងនេះ​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ អ្នកវិភាគ​មួយ​ចំនួន​បាន​មើលឃើញ​ពី​ក្តី​កង្វល់​ខ្លះៗ​អំពី​បញ្ហា​ការ​គ្រប់គ្រង​បំណុល​ដែល​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​គម្រោង​ BRI​ នៅ​ក្នុង​បណ្តា​ប្រទេស​អាស៊ី​ដទៃ​ទៀត​។​ 

​អង្គការសហប្រជាជាតិ​នៅ​កម្ពុជា​ជឿជាក់​ថា​ ការ​ទទួលយក​អត្ថប្រយោជន៍​ពេញលេញ​ពី​ BRI​ តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​គោលនយោបាយ​ច្បាស់លាស់​ និង​បន្ត​វិភាគ​ ដើម្បី​វាយតម្លៃ​វឌ្ឍនភាព​នៅ​កម្ពុជា​។​ វា​ក៏​តម្រូវ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលស្គាល់​ពី​តួនាទី​ និង​គុណភាព​នៃ​ស្ថាប័ន​ និង​អភិបាលកិច្ច​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ដែល​មានការ​ចូលរួម​ស្រប​តាម​ការ​តស៊ូ​មតិ​នៅ​ក្នុង​របៀបវារៈ​ ឆ្នាំ​២០៣០​ សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ដោយ​ចីរភាព​។​

អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf