ការ​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​ចូល​ទស្សនា​សារមន្ទីរ​ រោង​ភាពយន្ត​ និង​រោង​សម្តែង​សិល្ប​:​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៨​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​វប្បធម៌​ និង​វិចិត្រសិល្បៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​ចូល​ទស្សនា​សារមន្ទីរ​ រោង​ភាពយន្ត​ និង​រោង​សម្តែង​សិល្ប​:​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​

​ការ​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​ចូល​ទស្សនា​សារមន្ទីរ​ រោង​ភាពយន្ត​ និង​រោង​សម្តែង​សិល្ប​:​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ត្រូវ​គោរព​អនុវត្ត​តាម​វិធានការ​គោលការណ៍​ស្តង់ដា​ប្រតិបត្តិ​ និង​វិធានការ​នានា​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល​ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ចម្លង​រីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​។​

ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

ទាញយក៖ pdf