របៀបវារៈ​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​៧​ របស់​ព្រឹទ្ធសភា​ សម្រាប់​នីតិកាល​ទី​៣

នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​ ទី​២៤​ ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥​ ក្នុង​សម័យប្រជុំ​លើក​ទី​៧​ នីតិកាល​ទី​៣​  ព្រឹទ្ធ​សភា​ នឹងពិនិត្យ​ និង​ ឱ្យ​យោបល់​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​។​

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃព្រឹទ្ធសភា

ទាញយក៖ pdf