ប្រទេស​កម្ពុជា​ផ្តោត​សំខាន់​លើ​សហគ្រាស​ខ្នាត​តូច​និង​មធ្យម​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន​

  ​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន​សែន ​បាន​ថ្លែង​ថា​កម្ពុជា​ចង់​មាន​វិនិយោគិន​ជប៉ុន​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ ដើម្បី​សាងសង់​រោងចក្រ​និង​ផលិត​ទំនិញ​សម្រាប់​ការ​នាំ​ចេញ​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​ពិភពលោក​។​ … ​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald
http://thecambodiaherald.com/cambodia/detail/1?page=13&token=OGMyOTU2M2QzMGI