ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​ធ្លាក់​ ១១%​ ត្រីមាស​ទី​១

​ខណៈ​ ប្រទេស​មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​ មាន​លទ្ធភាព​ចូល​ទីផ្សារ​កាន់តែ​ច្រើន​និង​ការ​ចាក់​បញ្ចូល​អង្ករ​ ថៃ​ កាន់តែ​ច្រើន​ចូល​ទីផ្សារ​ពិភពលោក​ពី​ដើមឆ្នាំ​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ កម្ពុជា​ នៅ​ត្រីមាស​ទី​១​ ធា្ល​ក់​ចុះ​ ១១​ ភាគរយ​។​ ​យោង​តាម​សហព័ន្ធ​អង្ករ​ មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាលពី​ ខែមីនា​ ថា​ ដោយសារ​ទីផ្សារ​ថ្មី​នេះ​មានការ​លើកលែង​ពន្ធ​នាំ​ចូល​ មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​ កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​របត់​មួយ​នៃ​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​អង្ករ​ជាមួយ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​។​ ក្នុង​រយៈពេល​ ៣​ ឬ​ ៤​ ឆ្នាំ​កន្លង​មក​ប្រទេស​នេះ​បាន​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ប្រហែល​ ១​ លាន​តោន​។​ ទីផ្សារ​ថ្មី​នោះ​នឹង​បង្កើត​តម្រូវការ​សម្រាប់​អង្ករ​ ប្រទេស​មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​ ដែល​គេ​នឹង​មើលឃើញ​តួលេខ​នឹង​កើនឡើង​ពីរ​ដង​នៅ​ត្រឹម​ ឆ្នាំ​២០២០​។​ …

ម៉ៃ គុណមករា
http://www.postkhmer.com/business/business/112724-2014-04-02-04-13-06