ដំឡូង​មី​ទទួល​បាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ នា​ដើមរដូវ​កាល​ប្រមូល​ផល

តម្លៃ​ដំឡូង​មី​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ​ និង​ត្បូងឃ្មុំ​ ដែល​ជា​ខេត្ត​មាន​សក្តានុពល​ ២​ របស់​កម្ពុ​ជានា​ដើមរដូវ​ប្រមូល​ផល​ឆ្នាំ​នេះ​កំពុង​មាន​ភាពល្អ​ប្រសើរ​បើ​ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​។​ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/38w3GnX