អ្នក​មាន​ជម្លោះ​ដី​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ឃុនសៀ​មួយ​ព្រម​មួយ​មិន​ព្រម​យក​សំណង

គ្រួសារ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ពីរ​គ្រួសារ​ដែល​កំពុង​មាន​ជម្លោះ​ដី​នៅ​សង្កាត់​បឹងកក់​១ ខណ្ឌ​ទួល​គោក​ បាន​ទទួល​យក​សំណង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ជា​ថ្នូរ​នឹង​ការ​ចុះ​ចេញពី​ដីនោះ​ និង​លែង​ទាក់ទង​បណ្តឹង​នៅ​តុលាការ​ជាមួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ឃុន សៀ ​ ខណៈ​គ្រួសារ​មួយ​ទៀត​ដែល​រង​ការ​ប្រមាថ​ស្ទើរ​ផុត​ជីវិត ដូចជា​ បោះ​ពស់​ចូល​ផ្ទះនិង​បង្ក​អគ្គិភ័យ នៅ​តស៊ូ រស់នៅ​ទីនេះ​បន្ត​ទៀត​។

សំណង​ចំពោះ​ដី​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ឃុន សៀ ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​អះអាង​ថា ជា​ម្ចាស់ ដីនៅ​ឆ្នាំ​២០១៣ ប៉ុន្តែ​ពលរដ្ឋ​ថា ​ពួក​ គេ​រស់​នៅ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៨២​មក​ មិន​ត្រូវ​ បាន​គេ​បង្ហាញ​ឲ្យ​ដឹង​ជា​ផ្លូវ​ការ​ឡើយ ប៉ុន្តែ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ឲ្យ​ដឹង​ថា សំណង​នេះ មាន​ភាព​សមរម្យ​ទទួល​យក​បាន​ទើប​គ្រួសារ​ព្រម​ព្រៀង​យក។​ …

ឆាយ ច័ន្ទនីដា
http://bit.ly/1sqSFpP