កិច្ច​ចរចា​ពី​ការ​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ​នៅ ឆ្នាំ​២០១៥ បាន​ជាប់​គាំង​ជា​ថ្មី

ក្រុម​ការងារ​ត្រីភាគី​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ចរចា​និង​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ទៅ​គណៈកម្មការ​ប្រឹក្សា​ការងារ​នៃ​ក្រសួង​ការងារ​សម្រាប់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ក្នុង​វិស័យ​កាត់​ដេរ​កម្ពុជា​បាន​ឈប់​ប្រជុំ​បន្ទាប់​ពី​ឈាន​ដល់​ភាព​ជាប់​គាំង។ ក្រុម​ការងារ​នេះ​ដែល​មាន​តំណាង ៩ រូប​ពី​ភាគី​រដ្ឋាភិបាល ៩​រូប ពី​ភាគី​និយោជក និង ៩ រូប​ពី​ភាគី​សហជីព​បាន​បញ្ចប់​ការ​ចរចា​បន្ទាប់​ពី​កិច្ច​ប្រជុំ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ ដោយ​សារ​ក្រុម​តំណាង​និយោជក​បដិសេធ​មិន​ដំឡើង​លើស ១១០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ។ នេះ​បើ​តាម​លោក ប៉ាវ ស៊ីណា ប្រធាន​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​ចលនា​កម្មករ​បាន​អះអាង​ឲ្យ​ដឹង​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ។ …

Sean Teehan និង មុំ គន្ធា
http://bit.ly/1tgzjqE