នាយក​ IMF៖​ យុទ្ធនាការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​នឹង​នាំ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​សកល​ រួម​ទាំង​កម្ពុជា​

​លោកស្រី​ Kristalina​ Georgieva​ នាយក​គ្រប់គ្រង​មូលនិធិ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ (IMF)​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា​ ការ​ចាប់ផ្តើម​យុទ្ធនាការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ប្រឆាំង​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​ ១៩​ បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ត្រូវ​បាន​ព្យាករ​ថា​នឹង​កើនឡើង​ដល់​ ៦​ ភាគរយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​នេះ​ ខណៈ​ដែល​ស្ថាប័ន​មួយ​នេះ​បាន​ព្យាករ​ថា​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​ស្ទុះ​ងើបឡើង​វិញ​ពី​ដក​ ៣,៥​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២០​ ដល់​ ៤,២​ ភាគរយ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២១​ នេះ​។ …

ម៉ៃ គុណមករា
https://bit.ly/3g7S7au