ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ស្នើ​សុំ​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ពាណិជ្ជកម្ម​

​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ឯកឧត្តម​ ប៉ាន់​ សូ​ស័ក្តិ​ បាន​ដាក់​សំណើរ​មួយ​កាលពី​ស​ប្តា​ហ៍​មុន​ ដើម្បី​ស្នើ​សុំ​ អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ (WTO)​ ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​ និង​តំបន់​ជាមួយ​សមាជិក​ទាំងអស់​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ប្រទេស​ដែល​មាន​សេដ្ឋកិច្ច​តូចៗ​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​។​ …​

Post Staff
http://www.phnompenhpost.com/business/kingdom-asks-wto-share-trade-information