ក្រសួងចង់នាំផលិតផលកសិកម្មចូលទៅកាន់កំពង់ផែថៃដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសទី៣

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអំពាវនាវជាថ្មីម្តងទៀតដល់ប្រទេសថៃក្នុងការគិតគូរពីការអនុញ្ញាតឱ្យផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាចូលឆ្លងកាត់កំពង់ផែថៃ  Laem Chabang មុនពេលនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសទី៣។ រដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវសម្រាប់អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយដែលនឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីធានាដល់លំហូរពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈកំពង់ផែ។ …

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/news/27000/minister-wants-access-to-thai-port/