ក្រសួង​នឹង​ធ្វើការ​ចុះបញ្ជី​ដីធ្លី​ឱ្យ​បាន​ ១០០​%

ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​ បាន​សន្យា​ថា​នឹង​បញ្ចប់​ការចុះបញ្ជី​ដីធ្លី​​ឱ្យ​បាន​​​ ៩៤​ ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំក្រោយ​ និង​បន្ត​​​សម្រេច​ ១០០​ ភាគរយ​នូវ​ការ​ចុះបញ្ជី​ដី​ចំនួន​ ៧ លាន​ក្បាលដី​នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​ ២០២១​។ ​ដើម្បី​សម្រេច​គោលបំណង​នេះ​ក្រសួង​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​ដាក់ចេញ​នូវ​ផែនការ​និង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចំនួន​ ២១​ ចំណុច​ដើម្បី​អនុវត្ត​ និង​ដើម្បី​ធានា​ឱ្យ​បាន​នូវ​ភាពជា​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ​ត្រឹមត្រូវ​ និង​កាត់បន្ថយ​ទំនាស់​ដីធ្លី​។ …

សុទ្ធ គឹមសឿន
https://www.phnompenhpost.com/national/ministry-eyes-100-land-registrations