ស្ថា​នី​យ៌បូមទឹក​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​រួចរាល់​ប្រមាណ​៧០​ភាគរយ​

អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានឱ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញថា កម្មករបានធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីសាងសង់ស្ថានីយ៌បូមទឹកថ្មីនៅអាំងស្តុកទឹកបឹងត្របែកដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមនៃទឹកជន់ក្នុងទីក្រុងមុនពេលដែលរដូវវស្សាមកដល់។ …

សែន ដេវីត
http://www.phnompenhpost.com/national/new-water-pumping-station-70-done