ខ្លាធំ​វ័យ​ចំណាស់​ ​១ ​ក្បាល ​នៅ​សួន​សត្វ​ភ្នំ​តាម៉ៅ​បាន​ងាប់​

ខ្លា​ដំបង ​ឬ​ខ្លាធំ​មួយ​ក្បាល​អាយុ ២១ ឆ្នាំ ​នៅ​ក្នុង​ឧទ្យាន​សួន​សត្វ ​និង​មជ្ឈមណ្ឌ​ល​​សង្គ្រោះ​សត្វ​ព្រៃ​ភ្នំ​តាម៉ៅ បាន​ងាប់​កាល​ពី​ថ្ងៃទី ៨ ខែ សីហា ដោយសារ​មាន​វ័យ​ចំណាស់​ និង​​កើត​ជំងឺ​មហារីក​ក្នុង​មាត់។ មន្ត្រី​​និយាយ​ថា សត្វ​ខ្លា​ដំបង​ឈ្មោះ ​ម៉ាប់ ​ដែល​ងាប់​នេះ ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ស្បែក ​និង​គ្រោង​ឆ្អឹង ​ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​រូប​សំណាក​​រក្សា​ទុក​នៅ​ឧទ្យាន​ភ្នំ​តាម៉ៅ​ដដែល។ …

ខន សាវិ
https://bit.ly/2TSWUPO