នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាការចិញ្ចឹមត្រីកំពុងធ្លាក់ចុះ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានជម្រុញប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍការផលិតត្រីទឹកសាបឱ្យបានច្រើន ដូច្នេះពួកគេមិនចាំបាច់ពឹងលើការចាប់ត្រីពីក្នុងទន្លេសាប មេគង្គ និងទន្លេបាសាក់តែមួយមុខសម្រាប់ជាធ្វើជាអាហារនោះទេ។ …

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/news/26778/pm-says-fish-stocks-falling/