សិង្ហបុរី​សន្យា​នឹង​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឱ្យ​រឹងមាំ​ជាមួយ​កម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ឧស្សាហកម្ម​សិង្ហបុរី លោក Gan Kim Yong បាន​អះអាងថា សិង្ហបុរី​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ជួយ​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​ជាមួយ​កម្ពុជា​ឱ្យ​កាន់តែ​រឹងមាំ និង​សន្យា​ជួយ​គាំទ្រ​ពេញលេញ ដើម្បី​ជួយ​កម្ពុជា​ឱ្យទទួល​ជោគជ័យ​នៅក្នុងពេល​កម្ពុជា​ធ្វើជា​ប្រធាន​អាស៊ាន ជាពិសេស​កិច្ចប្រជុំ​ចង្អៀត​ខាងមុខ​។ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://www.postkhmer.com/business/2022-03-16-1344-233399.html