​ធនាគារពិភពលោក​ព្យាករណ៍​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​ ៦,៩​ ភាគរយ​

​យោង​តាម​របាយការណ៍​ចុង​ក្រោយ​របស់​ធនាគារពិភពលោក​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ សេដ្ឋកិច្ច​នឹង​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា​ ៦,៩​ ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៨​។​ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ដទៃ​ទៀត​បាន​ចេញ​ការ​ព្យាករណ៍​ស្រ​ដៀង​គ្នា​នៅ​ខែ​នេះ​ ដោយ​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ (ADB)​ និង​មូលនិធិ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ (IMF)​ បាន​ព្យាករណ៍​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​ចំនួន​ ៧​ ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​។​ …

សុខ ចាន់
https://www.khmertimeskh.com/50302559/wb-puts-gdp-growth-at-6-9-percent/