អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​មួយ​ស្តី​ពី​ «សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ​​»​

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ​​ និងធនាគារ»​​។​ នៅ​លើ​ទំព័រ​ថ្មី​ដែល​មាន​ពីរ​ភាសា​នេះ​ លោក​អ្នក​អាច​ស្វែង​យល់​ព័ត៌មានបន្ថែម​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទៅលើសេវា​ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ រួមជាមួយនឹងការស្វែងយល់អំពីការវិវត្តនូវ​គោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗផងដែរ​។​

=> សូម​ចុច​ ទីនេះ​ ដើម្បី​​ស្វែង​រក​​នូវ​​​​មាតិកា​ដែលពាក់​​​ព័ន្ធ​​នឹង​​​ «សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ​​ និងធនាគារ»​​​ នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​យើង​។​