សេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

​គិត​ត្រឹម​ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៩​ អង្គភាព​សំខាន់ៗ​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​ប្រទេស​កម្ពុជា​រួម​មាន​៖

  • ​ធនាគារពាណិជ្ជ​មាន​ចំនួន​ ៤៧​ កន្លែង​
  • ​ធនាគារ​ឯកទេស​មាន​ចំនួន​ ១៥​ កន្លែង​
  • ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មិន​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​ចំនួន​ ៧៦​ កន្លែង​
  • ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​ចំនួន​ ៧​ កន្លែង​
  • ​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​មាន​ចំនួន​ ២៤៥​ កន្លែង​។

​ក្រៅពី​នេះ​ក៏​មាន​ការិយាល័យ​តំណាង​ធនាគារ​បរទេស​ ក្រុមហ៊ុន​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ក្រុមហ៊ុន​ភាគី​ទី​បី​ ការិយាល័យ​ឥណទាន​ចំនួន​ ១​ កន្លែង​ និង​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​ប្តូរ​ប្រាក់​ប្រមាណ​ជា​ ២៩១៣​ នាក់​។​ ក្នុង​នោះ​ គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំង​អស់នេះ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​គ្រប់គ្រង​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ដែល​ជា​អាជ្ញាធរ​ត្រួតពិនិត្យ​។​1

អគារ​ផ្សារ​ធំ​ថ្មី, ធនាគារ​វឌ្ឍនៈ​ និង​អគារ​ធនាគារ​កា​ណា​ឌី​យ៉ា​។​ រូបថត​ដោយ​ Ashley ថត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៧​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៥​។​ អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រោម​ CC BY-NC-ND 2.0.

​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​ឥណទាន​

​កំណើន​ឥណទាន​ទៅ​លើ​វិស័យ​ឯកជន​មានការ​យឺតយ៉ាវ​ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ថ្មីៗ​នេះ​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​កម្រិត​ ២៥,៧%​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​ ដល់​ ២០,៥%​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៦,​ ១៧,២%​ នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៧,​ ២៤,៣%​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៨​ និង​ ២៣,៩%​ នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៩​ ។​2 ការ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​កម្ចី​ និង​ឥណទាន​នៅ​មាន​កម្រិត​ខ្ពស់​នៅ​កម្ពុជា​ នេះ​បើ​យោង​តាម​ចំណាត់ថ្នាក់​ “​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​”​ ឆ្នាំ​២០១៩​ របស់​ធនាគារពិភពលោក​ កម្ពុជា​ស្ថិត​នៅ​លំដាប់​ទី​ ២៥​ ក្នុង​ចំណោម​ ១៩០​ ប្រទេស​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ឥណទាន​។​3

​ការ​ពង្រឹង​ភាពរឹងមាំ​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​

​សកម្មភាព​មួយ​ចំនួន​កំពុង​ដំណើរការ​ដើម្បី​កែ​លម្អ​ភាពរឹងមាំ​ និង​តម្លាភាព​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​ សកម្មភាព​សំខាន់ៗ​ក្នុង​នោះ​រួម​មាន​៖

  • ​ក្នុង​ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​ប្រកាស​មួយ​ ដោយ​កំណត់​ពី​អនុ​បាត​ក្របខ័ណ្ឌ​សន្ទនីយ​ភាព​ ខ្ពស់​។​ ប្រការ​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​ធនាគារ​មាន​សមាមាត្រ​សាច់ប្រាក់​ជាក់លាក់​មួយ​ ដើម្បី​ឱ្យ​ពួក​គេ​មាន​លទ្ធភាព​អាច​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​។​ អនុលោម​ភាព​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​ឱ្យ​មានការ​អនុវត្ត​ចំនួន​ ៥​ ជំហាន​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០២០​។​4 ​ក្នុង​ខែមីនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៦​ ធនាគារ​បាន​ប្រកាស​ថា​ ធនាគារ​ត្រូវការ​ដើមទុន​អប្បបរមា​ច្រើន​ជាង​មុន​។​ រាល់​ធនាគារពាណិជ្ជ​ដែល​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុងស្រុក​ (​រួម​ទាំង​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​ធនាគារ​បរទេស​)​ ត្រូវ​បង្កើន​ដើមទុន​អប្បបរមា​របស់​ខ្លួន​ដល់​ចំនួន​ ៧៥​ លាន​ដុល្លារ​។​ សាខា​របស់​ធនាគារ​មេ​ដែល​មាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ថ្នាក់​វិនិយោគ​ត្រូវការ​ដើមទុន​ចំនួន​ ៥០​ លាន​ដុល្លារ​។​ ក្នុង​នោះ​ ធនាគារ​មាន​រយៈពេល​ពីរ​ឆ្នាំ​ដើម្បី​អនុវត្ត​តាម​។​5
  • ​នៅ​ខែមីនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៦​ ដូច​គ្នា​ដែរ​ ប្រកាស​តម្រូវ​ឱ្យ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​ ត្រូវ​មាន​ដើមទុន​ចុះបញ្ជី​អប្បបរមា​ចំនួន​ ៣០​ លាន​ដុល្លារ​ ខណៈ​ដែល​ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ត្រូវ​មាន​ដើមទុន​អប្បបរមា​ចំនួន​ ១,៥​ លាន​ដុល្លារ​។​ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​នានា​ត្រូវ​បំពេញ​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​ក្នុង​រយៈពេល​ ២​ ឆ្នាំ​។​6
  • ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៧​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​វិធាន​ការណ៍​ដើម្បី​ការពារ​អតិថិជន​ និង​បង្កើន​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​ដូច​ជា​ប្រកាស​លេខ​ ៧៧-០១៧-១០៩​ ប្រ​.​ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ ស្តី​អំពី​ “​ការ​កំណត់​ពិ​ដាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ឥណទាន​”​ និង​ប្រកាស​លេខ​ ៧៧-០១៧-៣០១​ ប្រ​.​ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៧​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ ស្តី​ពី​ “​ក្របខ័ណ្ឌ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​សន្ទនីយ​ភាព​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​”​ ព្រមទាំង​ប្រកាស​លេខ​ ៧៧-០១៧-៣៣៥​ ប្រ​.​ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៤​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ ស្តី​ពី​ “​សវន​កម្ម​ ចំពោះ​គ្រឹ​ស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​”​។​7
  • ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៨​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​សំខាន់ៗ​ រួម​មាន​ សារាចរ​ណែនាំ​ស្តី​ពី​ ការ​អនុវត្ត​ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ចំណាត់ថ្នាក​ហានិភ័យ​ឥណទាន​ និង​សំ​វិធាន​ធន​លើ​អ៊ី​ម​ភែ​រ​មិន​ (​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៦​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៨)​ ក្នុង​គោលបំណង​ផ្តល់​ការ​ណែនាំ​បន្ថែម​ដល់​ការ​អនុវត្ត​មួយ​ចំនួន​ (​ឧទាហរណ៍​៖​ ការ​ដាក់​ស្នើ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ និង​ការ​ចាត់​ថ្នាក់​នៃ​មធ្យោបាយ​នានា​ទៅ​លើ​ការ​កែប្រែ​គោលនយោបាយ​ឥណទាន​។​ ល​។​),​ បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​ទ្រនាប់​ដើមទុន​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​(​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២២​ ខែ​កុ​ម្ភះ​ ឆ្នាំ​២០១៨)​ ដែល​មាន​គោលបំណង​កំណត់​ទ្រនាប់​ដើមទុន​បណ្ដោះអាសន្ន​ រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ដើមទុន​តម្កល់​ និង​ដើមទុន​បញ្ចាំ​ដើម្បី​ពង្រឹង​ភាព​ធន់​របស់​ធនាគារ​ និង​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ ព្រមទាំង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ មូលប្បទានប័ត្រ​គំរូ​ថ្មី​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (​អនុម័ត​ថ្ងៃ​ទី​ ២៦​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៨)​។​8
  • ​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​ ២០០៩​ ធនាគារ​ និង​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ត្រូវ​គោរព​តាម​ស្តង់ដារ​របាយការណ៍​ដែល​សំខាន់​ដូច​គ្នា​ នឹង​ស្តង់ដារ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ (IFRS)​។​ ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ​ ភាព​មាន​កំណត់​ទៅ​លើ​ធនធាន​ និង​សមត្ថភាព​មាន​ន័យ​ថា​ភាគច្រើន​នៃ​ស្ថាប័ន​ទាំងនោះ​កំពុង​ស្ថិត​នៅ​ដំណើរការ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​នៅឡើយ​។​9

​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​ប្រាក់​

​ពាក្យ​ថា​ “​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​ប្រាក់​”​ សំដៅ​ទៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​អន្តរ​ធនាគារ​ និង​យន្ដការ​ផ្សេង​ទៀត​សម្រាប់​ចរាចរ​នៃ​សាច់ប្រាក់​។​ វា​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ប្រព័ន្ធ​ពី​មុន​ដែល​ផ្អែក​លើ​ក្រដាស​ (​តួយ៉ាង​ដូច​ជា​មូលប្បទានប័ត្រ​)​ និង​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​។​ នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១២​ ធនាគារជាតិ​បាន​ណែនាំ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ជម្រះ​មូលប្បទានប័ត្រ​ និង​ជំនួស​វិញ​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​ប្រាក់​តាម​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​។​10

​បច្ចុប្បន្ន​ធនាគារជាតិ​កំពុង​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​ ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ ដូច​ជា​ការ​ដក​ប្រាក់​តាម​ម៉ាស៊ីន​អេ​ធី​អឹ​ម​ ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​នៅ​នឹង​កន្លែង​ និង​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​តាម​ទូរស័ព្ទ​ និង​តាម​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេ​ត​។​ លើស​ពី​នេះ​ក៏​មាន​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ភ្លាមៗ​ (RTGS)​ ដែល​ប្រាក់​នៅ​ធនាគារ​ផ្សេង​គ្នា​អាច​ផ្ទេរ​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ដោយ​គ្មាន​ការ​ពន្យា​ពេល​។​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ក៏​បាន​អនុវត្ត​នូវ​បច្ចេកវិទ្យា​ទូទាត់​ប្រាក់​ថ្មី​ ដូច​ជា​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​ប្រាក់​រហ័ស​ (FAST)​ ដើម្បី​ឱ្យ​អតិថិជន​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ភ្លាមៗ​ និង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរ​ធនាគារ​ (CSS)​ សម្រាប់​សម្រួល​ទៅ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​នៃ​ធនាគារ​ផ្សេង​គ្នា​។​11

​កំណើន​នៃ​វិស័យ​ភតិសន្យា​

​អាជីវកម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​រីក​ចម្រើន​គួរ​ឱ្យ​កត់សម្គាល់​ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ថ្មីៗ​នេះ​។​ ជាក់ស្តែង​មាន​ក្រុមហ៊ុន​តែ​ចំនួន​ ១​ ប៉ុណ្ណោះ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១២​ និង​កើនឡើង​ដល់​ចំនួន​ ១៥​ នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៩​។​ ការ​រីក​ចម្រើន​នេះ​មាន​ជា​ពិសេស​ទៅ​លើ​សេវាកម្ម​ភតិសន្យា​លើ​ចលនវត្ថុ​ ដូច​ជា​គ្រឿងចក្រ​កសិកម្ម​ គ្រឿងចក្រ​សំណង់​ ឡាន​ ម៉ូតូ​ និង​គ្រឿង​ប្រើប្រាស់​ក្នុងផ្ទះ​ជាដើម​។​12

​ការិយាល័យ​ឥណទាន​កម្ពុជា​

​ការិយាល័យ​ឥណទាន​កម្ពុជា​ (CBC)​ បាន​ចាប់ផ្តើម​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១២​។​ ការិយាល័យ​នេះ​ទទួល​បាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ពី​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ដែល​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ទៅ​លើ​របាយការណ៍​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ឥណទាន​ទៅ​កាន់​អតិថិជន​ ដែល​ក្នុង​ន័យ​នេះ​វា​ជួយ​ធនាគារ​ និង​ស្ថាប័ន​ផ្សេង​ទៀត​ក្នុង​ការ​សម្រេចចិត្ត​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ត្រឹមត្រូវ​ និង​គិតគូរ​ច្បាស់លាស់​លើ​ហានិភ័យ​ឥណទាន​។​ ម្យ៉ាងវិញទៀត​ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងអស់​ដែល​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ដោយ​ធនាគារជាតិ​គឺជា​សមាជិក​នៃ​ការិយាល័យ​នេះ​។​13

​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​

​នៅ​ចុងឆ្នាំ​ ២០១៩​ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មានទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប​ចំនួន​ ៣៥,៩​ ពាន់​ពាន់​លាន​រៀល​ (​ប្រមាណ​ជា​ ៨,៨​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​)​។​14 មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​គឺជា​ប្រភព​សំខាន់​នៃ​កម្ចី​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​នៅ​តាម​ជនបទ​ខ្នាត​តូច​ និង​មធ្យម​។​​15 អត្រា​ការ​ប្រាក់​កម្ចី​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ប៉ុន្តែ​នៅ​តែ​មាន​លក្ខណៈ​ខ្ពស់​៖​ អត្រា​ប្រាក់​រៀល​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ពី​ ៧០%​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០០១​ ដល់​ ១៧,៩%​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៩​ និង​អត្រា​ប្រាក់​ដុល្លារ​ ១៦%​។​ ក្នុង​នោះ​ ស្ត្រី​ជា​អតិថិជន​ដែល​មាន​ភាព​លេចធ្លោ​ជាងគេ​ ព្រោះថា​ជាង​ ៧០%​ នៃ​ម្ចាស់​គណនី​ប្រាក់​បញ្ញើ​ និង​ប្រាក់​កម្ចី​ជា​កម្មសិទ្ធិ​ជា​របស់​ពួក​គេ​។​16​ ទោះជា​យ៉ាងណា​ កំណើន​កម្ចី​ខ្នាត​តូច​បាន​កើនឡើង​លើស​ពី​កំណើន​ប្រាក់​ចំណូល​ហើយ​វា​ធ្វើ​ឱ្យ​មានការ​ព្រួយបារម្ភ​អំពី​បញ្ហា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ធ្ងន់ធ្ងរ​ ទាក់ទង​នឹង​ការ​សងបំណុល​តាម​រយៈ​ការ​លក់​ដីធ្លី​ដោយ​បង្ខំចិត្ត​ ពលកម្ម​កុមារ​ និង​ការ​ធ្វើ​ចំណាកស្រុក​ដែល​ជំរុញ​ដោយ​បំណុល​ដោះ​មិន​រួច​។​17

ការ​ចូលរួម​ក្នុង​សេវាកម្ម​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

​ចំនួន​អ្នក​ខ្ចីប្រាក់​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​មាន​ចំនួន​ច្រើន​ជាង​បី​ដង​ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ថ្មីៗ​នេះ​ពី​ ៨២១,០០០​នាក់​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០០៧​ ដល់​ ២,៨​ លាន​នាក់​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៨​ ខណៈ​ចំនួន​អ្នក​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ​បាន​កើនឡើង​ពី​ ៦០៤,០០០​នាក់​ ដល់​ ៦,៣​ លាន​នាក់​ពោល​គឺ​កើនឡើង​ជាង​ ១០​ ដង​។​​18  ធនាគារជាតិ​បាន​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ថា​នៅ​ចុងឆ្នាំ​ ២០១៦​ មនុស្ស​ពេញវ័យ​ប្រហែលជា​ ៧១%​ បាន​ទទួល​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​19 ​ការ​លើកកម្ពស់​ឱ្យ​មានការ​កើនឡើង​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ធនាគារ​តាម​ឌី​ជី​ថ​ល​ និង​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​គឺជា​ការ​ផ្តោត​សំខាន់​សម្រាប់​ទាំង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារពាណិជ្ជ​។​20 នៅ​ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​គ្នា​ជាមួយ​វី​ង​ (WING)​ ដែល​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រជាជន​ធ្វើការ​ទូទាត់​ប្រាក់​ ឬ​បង់ពន្ធ​តាម​រយៈ​វេទិកា​ទូទាត់​ប្រាក់​ចល័ត​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​របស់​វី​ង​។​21 ​ចំនួន​ម៉ាស៊ីន​អេ​ធី​អឹ​ម​ (ATM)​ របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ធនាគារ​បាន​កើនឡើង​ចំនួន​ ២,២៩៩​ នៅ​ត្រឹម​ចុងឆ្នាំ​ ២០១៩​22​ ដែល​វា​កើនឡើង​ខ្លាំង​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​មុន​ ប៉ុន្តែ​នៅ​មាន​តែ​អត្រា​ទាប​ទៅ​លើ​ការ​ប្រើប្រាស់​ (១៦,៣​ នាក់​ក្នុង​ចំណោម​មនុស្ស​ពេញវ័យ​ ១០០,០០០​ នាក់​ប្រើប្រាស់​ម៉ាស៊ីន​អេ​ធី​អឹ​ម​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៧)​ នេះ​បើ​ធៀប​ទៅ​នឹង​អត្រា​មធ្យម​សម្រាប់​ប្រជាជន​ដែល​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​មធ្យម​កម្រិត​ទាប​ (២៣,៩​ នាក់​ក្នុង​ចំណោម​មនុស្សពេញវ័យ​ ១០០,០០០​ នាក់​ដែល​ប្រើប្រាស់​ម៉ាស៊ីន​អេ​ធី​អឹ​ម​)​។​23

​ដុល្លារ​រូប​នី​យ​កម្ម​

​ទោះបី​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​រូបិយប័ណ្ណ​ “​រៀល​”​ ផ្ទាល់ខ្លួន​ក្តី​ ប្រាក់​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មាន​ចំនួន​ប្រហែលជា​ ៨៣%​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៨​។​24 លោកស្រី​ អ៊ុ​ក​ ម៉ា​លី​ ទេសាភិបាល​រង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​គេ​ដកស្រង់​សម្តី​ថា​ស្ថានភាព​នេះ​បង្ហាញ​ទាំង​គុណសម្បត្តិ​ និង​គុណវិបត្តិ​។​ “​នៅ​ពេល​ទំហំ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​រីក​ចម្រើន​ ដុល្លារ​រូប​នី​យ​កម្ម​បង្កើន​តម្លៃ​ និង​ភាព​ងាយ​រង​គ្រោះ​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ ខណៈ​ដែល​វា​កំណត់​ទៅ​លើ​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​គោលនយោបាយ​រូបិយ​វត្ថុ​របស់​យើង​ ដែល​ដើរតួ​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​ថែរក្សា​ស្ថេ​រ​ភាព​តម្លៃ​ និង​កំណត់​កម្រិត​អត្រា​ការ​ប្រាក់​សម​ស្រប​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ការ​វិនិយោគ​ និង​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​។​”​ កម្រិត​ដុល្លារ​រូប​នី​យ​កម្ម​ខ្ពស់​កំណត់​សមត្ថភាព​របស់​ធនាគារ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ គោលនយោបាយ​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ ឬ​ការ​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​ផ្សេងៗ​ពេល​មាន​វិបត្តិ​។​ ទាំង​ធនាគារ​ និង​រដ្ឋាភិបាល​លើកទឹកចិត្ត​ប្រជាជន​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​រូបិយប័ណ្ណ​ជាតិ​ “​រៀល​”​។​25​ ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៦​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ដែល​មាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ទាប​ជា​ប្រាក់​រៀល​។​ គោលបំណង​របស់​ធនាគារ​គឺ​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រាក់​រៀល​ និង​បន្ថយ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​។​26

​បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​អតិថិជន​

​ក្រៅពី​ហានិភ័យ​ធំៗ​ដូច​ជា​ ការ​ប៉ះទង្គិច​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ ឬ​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​កត់សម្គាល់​នៅ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​ចិន​មាន​ ក៏​មាន​ហានិភ័យ​ក្នុងស្រុក​តូចៗ​ផ្សេង​ទៀត​ដែរ​ ដែល​ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុង​ប្រឈម​ទៅ​លើ​វិស័យ​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​ វា​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​កង្វះ​នៃ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ក្ស័យធន​ និង​លទ្ធភាព​របស់​អតិថិជន​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ទៅ​លើ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​របស់​ពួក​គេ​។​27

​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​

​មានច្បាប់​ជា​ច្រើន​ដែល​គ្រប់គ្រង​ប្រតិបត្តិការ​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដូច​ជា​៖

​បន្ទាប់​ពី​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​លាងលុយកខ្វក់​ និង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​រួច​មក​ អង្គភាព​ស៊ើបការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ ក្នុង​នាម​ជា​ស្ថាប័ន​ឯករាជ្យ​មួយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​។​ តួនាទី​សំខាន់​របស់​អង្គភាព​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​ការពារ​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​សកម្មភាព​ ដូច​ជា​ការ​លាងលុយកខ្វក់​ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​សកម្មភាព​ភេរវ​ករ​ផ្សេងៗ​។​ នៅ​ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ ធនាគារជាតិ​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាតិ​ថ្មី​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​លាងលុយកខ្វក់​ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០១៩-២០២៣​។​28 ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឆ្នាំ​ ២០១៦-២០២៥​ ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​នៅ​ចុងឆ្នាំ​ ២០១៦​ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​លើ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ដែល​ផ្តោត​លើ​ទីផ្សារ​ដែល​នឹង​បែងចែក​ធនធាន​ដើម្បី​ទ្រទ្រង់​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​។​29

ទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ឯកសារយោង

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

J8YC8
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!