អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​សហគ្រាស​ ខ្នាត​តូច​ និង​មធ្យម​»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​សហគ្រាស​ ខ្នាត​តូច​ និង​មធ្យម​»​ ដែល​ជា​កម្លាំង​ជំរុញដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ការ​រួមចំណែក​ដល់​ការ​រក្សា​កំណើន​ និង​ភាពរឹងមាំ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​កម្ពុជា​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​ ជាមួយនឹង​ទំព័រ​ថ្មី​នេះ​ដែរ​ អ្នក​នឹង​អាច​ទទួល​បានការ​យល់​ដឹង​កាន់តែ​ច្រើន​អំពី​លក្ខណៈ​របស់​សហគ្រាស​ ខ្នាត​តូច​ និង​មធ្យម​ និង​របៀប​ដែល​វិស័យ​នេះ​ដើរតួ​នាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​តាម​រយៈ​ការ​បង្កើត​ការងារ​ក្នុងស្រុក​ ការ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​ និង​ផលិតភាព​នៅ​ក្នុងស្រុក ក៏​ដូច​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​ដែល​វិស័យ​នេះ​បាន​និង​កំពុង​ប្រឈម​។​

=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រអំពីសហគ្រាស​ ខ្នាត​តូច​ និង​មធ្យម