លិខិត​អញ្ជើញ​របស់​ គ​សក​ ជូន​អ្នក​សារព័ត៌មាន​

សន្និសីទការសែត​ស្តី​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ នឹង​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​ ថ្ងៃ​ទី​ ២៩​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥​ ចាប់ពី​ម៉ោង​ ៩:០០​ព្រឹក​ ដល់​ម៉ោង​ ១១:០០​ ព្រឹក​ នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន​ខ្មែរ​សុ​រិ​ន​ ដែល​មាន​អាសយដ្ឋាន​ផ្ទះ​លេខ​៩-១១​ ផ្លូវ​លេខ​៥៧​ សង្កាត់​បឹង​កេងកង​១​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​

គណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​កម្ពុជា​ (​គ​សក​)​

ទាញយក៖ pdf