គម្រោង​បាឡុង​ហោះ ដើម្បី​រៃអង្គាស​ទឹក​ប្រាក់​ចំនួន ១លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សម្រាប់​អង្គការ​យូនី​សេហ្វ បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា

បាឡុងហោះ ដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជាង ១០០ បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះនៅឯសួនច្បារមុខវត្តបុទុម វាត្រូវបានបង្ហោះឡើង ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិកុមារ ក្នុងការទទួលបានការអប់រំ និងដើម្បីរៃអង្គាសទឹកប្រាក់សម្រាប់ការងារ របស់អង្គការយូនីសេហ្វនៅទូទាំងពិភពលោក។

អង្គការ យូនីសេហ្វ កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf