សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​៖​ សូម​ផ្អាក​ការ​បង់​សង​ប្រាក់​កម្ចី​ និង​ការ​ប្រាក់​បង្គរ​ ដើម្បី​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​អ្នក​ខ្ចីប្រាក់​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ បណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា​និង​ក្រុម​សង្គម​ស៊ី​វិល​បាន​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​មួយ​ស្ដី​ពី​ ការ​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ ដាក់​ចេញ​ជា​វិធានការ​ណែនាំ​ដល់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​និង​ធនាគារ​ទាំងអស់​ ផ្អាក​ការ​បង់​សង​ប្រាក់​កម្ចី​ និង​ការ​ប្រាក់​បង្គរ​ទាំងអស់​ សម្រាប់​រយៈពេល​យ៉ាងតិច​ ៣​ខែ​ ដើម្បី​ផ្ដល់​ឱ្យ​អ្នក​ខ្ចីប្រាក់​នូវ​ឱកាស​ក្នុង​ការ​ស្នាក់​នៅផ្ទះ​ និង​រក្សា​សុវត្ថិភាព​ អំឡុង​ពេល​ផ្ទុះ​ឡើង​នៃ​វីរុស​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដែល​ពួក​គេ​មិន​គួរ​ត្រូវ​ភ័យ​ខ្លាច​ក្នុង​ការ​បាត់បង់​ដីធ្លី​ ឬ​ផ្ទះសម្បែង​ ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​គ្មាន​លទ្ធភាព​សង​ប្រាក់​វិញ​ទេ​នោះ​។​

បណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា​

ទាញយក៖ pdf