ការ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ដំណាក់កាល​ទី​ ២

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០១​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ដំណាក់កាល​ទី​ ២​ ដែល​បាន​សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​ និង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ផ្សេងៗ​។ ​​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ប្រកាស​ដាក់​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​នា​ថ្ងៃ​ទី​១​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ វេលា​ម៉ោង​ ៩:០០​ ព្រឹក​ក្រោម​ អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​របស់​ ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភាចា​រ្យ​ អូន​ ព័ន្ធ​មុនី​រ័​ត្ន​ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​

​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ដំណាក់កាល​ទី​ ១​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២០​ កន្លង​ទៅ​ ដើម្បី​ផ្តល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់​ធុរជន​ក្នុង​ការ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​ដោយ​ចំណាយ​ពេលវេលា​ និង​ថវិកា​តិច​ជាង​មុន​ និង​ធ្វើ​ឡើងជា​កញ្ចប់​តាម​នីតិវិធី​អន​ឡាញ​។​

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ទាញយក៖ pdf