លិខិត​ចំហ​របស់​សហគមន៍​ព្រៃ​ឡង់​ទៅ​កាន់​ក្រសួងបរិស្ថាន​ស្តី​ពី​រារាំង​ការ​ប្រារ​ព្វ​ពិធីបុណ្យ​ព្រៃ​ឡង់​ និង​បំបួស​ដើមឈើ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០២០​ បណ្តាញ​សហគមន៍​ព្រៃ​ឡង់​ បាន​ចេញ​នូវ​លិខិត​ចំហរ​មួយ​ទៅ​កាន់់​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងបរិស្ថាន​ ឯកឧត្តម​ សាយ​ សំ​អាល់​ នៅ​លើ​ទំព័រ​បណ្តាញ​សង្គម​ផ្លូវការ​របស់​ខ្លួន​។​ ខ្លឹមសារ​លិខិត​នោះ​បង្ហាញ​ពី​ការ​សោកស្តាយ​ និង​ខកចិត្ត​បំផុត​ ចំពោះ​វិធានការ​របស់​ក្រសួងបរិស្ថាន​ដែល​បាន​រារាំង​ ការ​ចុះ​ល្បាត​ ការ​ប្រារ​ព្វ​ពិធី​ប្រពៃណី​ ការ​គំរាម​ចាប់ខ្លួន​ និង​ជា​ពិសេស​ការ​ប្រើ​អំពើ​ហិង្សា​លើ​សមាជិក​ដែល​ចូលរួម​ប្រារ​ព្វ​ពិធីបុណ្យ​ព្រៃ​ឡង់​ និង​បំបួស​ដើមឈើ​។​

បណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឡង់

ទាញយក៖ pdf