​លិខិត​ចំហ​ ជូន​ចំពោះ​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ការ​ប្រឈម​នានា​ឆ្លើយ​តប​នឹង​វិ​បត្ត​នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ (Covid-19)

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២០​ ខែឧសភា​ឆ្នាំ​ ២០២០​ គណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​កម្ពុជា​ (​គ​.​ស​.​ក​)​ បាន​ចេញ​លិខិត​បើកចំហរ​ជូន​ទៅ​ដល់​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍ​ទាំងអស់​នៅ​កម្ពុជា​ ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ការ​ប្រឈម​នានា​ឆ្លើយ​តប​នឹង​វិបត្តិ​នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​។​ នៅ​ក្នុង​លិខិត​ចំហរ​នេះ​ គណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​កម្ពុជា​ (​គ​.​ស​.​ក​)​ បាន​ដាក់​ស្នើ​ ៤​ ចំណុច​ ដោយ​អំពាវនាវ​ដល់​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍ​ទាំងអស់​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ជា​បន្ត​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដែល​មាន​ជីវភាព​ក្រីក្រ​ និង​ជន​ងាយ​រង​គ្រោះ​បំផុត​ ដែល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​វិបត្តិ​នៃ​ជំងឺ​កូ​វិ​ដ​-១៩​ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​។​

គណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf