វេទិកា​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​តំបន់​ទន្លេមេគង្គ​លើក​ទី​២​ -​ ការ​បន្ស៊ាំ​ទៅ​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ នៅ​ក្នុង​បរិបទ​ឆ្លង​ព្រំប្រទល់​

​គណៈកម្មការ​ទន្លេមេគង្គ​ (MRC)​ នឹង​រៀបចំ​វេទិកា​រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ សម្រាប់​ក្រុម​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ អ្នកជំនាញ​ ក៏​ដូច​ជា​អ្នកតំណាង​មក​ពី​អង្គការ​នៅ​អាង​ទន្លេ​ ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​របស់​គណៈកម្មការ​ទន្លេ​មេ​គ​ង្គ ភ្នាក់ងារ​អភិវឌ្ឍន៍​ ក្រុមសង្គម​ស៊ី​វិល​ និង​វិស័យ​ឯកជន​ ដើម្បី​ចែករំលែក​ និង​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ចំណេះដឹង​ បទ​ពិសោធ​ន៍ និង​ការ​រីក​ចម្រើន​របស់​ខ្លួន​ នៅ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​វិធានការ​ណ៍សម្រប​ខ្លួន​ទៅ​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​។

គណៈកម្មការ​ទន្លេមេគង្គ​

ទាញយក៖ pdf