​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​៖​ ការ​ឆ្លើយ​តប​រួម​ទៅ​នឹង​លិខិត​ចំហរ​អំពី​របាយការណ៍​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២០​ សម្ព័ន្ធ​ខ្មែរ​ជំរឿន​ និង​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ លី​កាដូ​ (LICADHO),​ អង្គការ​សមាគម​ធាងត្នោត​ (STT),​ សម្ព័ន្ធ​សហជីព​កម្ពុជា​ (CATU)​ និង​ មជ្ឈមណ្ឌល​សម្ព័ន្ធភាព​ការងារ​ និង​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ (CENTRAL)​ បាន​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ការ​ឆ្លើយ​តប​រួម​បដិសេធ​សំណើ​របស់​ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ និង​សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ការ​កែប្រែ​ទៅ​លើ​របាយការណ៍​ទាំង​៣​ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រំលោភសិទ្ធិ​មនុស្ស​ក្នុង​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​កម្ចី​ឥណទាន​ខ្នាត​តូច​ នៅ​កម្ពុជា​ ។​ អង្គការ​បាន​អះអាង​ថា​ ព័ត៌មាន​ និង​រឿងរ៉ាវ​របស់​បុគ្គល​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​ដែល​បាន​ចុះ​ផ្សាយ​ទាំងនេះ​គឺ​នៅ​តែ​មាន​ភាព​ច្បាស់លាស់​ត្រឹមត្រូវ​ដដែល​ដោយ​មិន​អាច​កែប្រែ​បាន​ ។​ ពួក​គេ​នឹង​បន្ត​ការពារ​ឯកជន​ភាព​បុគ្គល​ដែល​សម្រេចចិត្ត​ចែករំលែក​រឿងរ៉ាវ​របស់​ពួក​គាត់​ជាមួយ​ក្រុម​អ្នក​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ខ្លួន​ ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​លាក់បាំង​អត្តសញ្ញាណ​ ។​ ខាង​អង្គការ​ក៏​ស្នើ​លើកទឹកចិត្ត​ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ និង​សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ ក៏​ដូច​ជា​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ ឱ្យ​អាន​របាយការណ៍​ទាំងនេះ​ ឱ្យ​បាន​លម្អិត​ ដើម្បី​ឈ្វេងយល់​កាន់តែ​ច្បាស់​អំពី​ គោលបំណង​ វិធីសាស្ត្រ​ និង​ការ​រក​ឃើញ​ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​ ។​

សម្ព័ន្ធ​ខ្មែរ​ជំរឿន​ និង​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ លី​កាដូ​ (LICADHO)

ទាញយក៖ pdf