គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ

ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណបីភាគបួន ពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្ម អនុផលព្រៃឈើ និងការនេសាទ សម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ជឹមជីវិត ដូច្នេះការគិតគូរផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗណាមួយដែលអាចកើតមានលើបរិស្ថាន ពិតជាសំខាន់ណាស់។

នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រដ្ឋមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាន និង ធន​ធាន​ធម្ម​ជាតិ និងបង្កើតនូវផែនការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្បាស់លាស់ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដី ទឹក ខ្យល់ ភូគព្ភសាស្ត្រ ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី រ៉ែ ថាមពល ប្រេង ឧស្ម័ន ថ្ម ខ្សាច់ ត្បូង ព្រៃឈើ អនុផលព្រៃឈើ សត្វព្រៃ ត្រី និង ធនធានមច្ឆាជាតិ។ 1 ទោះជាយ៉ាងណា ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះ ធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេស កម្ពុជា បានប្រឈមនឹងការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗ ដូចជា ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ ការ​នេសាទ​ត្រី​ខុស​ច្បាប់ និងហួសកម្រិត និងភាពហិនហោចនៃជីវៈចម្រុះ ជាដើម។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃធនធានធម្មជាតិ។ ក្នុងនោះផងដែរ យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ចតុ​កោណ​របស់កម្ពុជា ដំណាក់កាលទី៣ បានចែងថា “រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​អាណត្តិទីប្រាំនេះ ​នឹង​ពង្រឹងនិង​ពង្រីក​ការ​គ្រប់​គ្រង​ធន​ធាន​ធម្មជាតិ ដើម្បីឱ្យ​មាន​តុល្យភាព​រវាង​ការអភិវឌ្ឍ និង​ការ​អភិរក្ស ជាពិសេស​ការ​បង្កើន​ការ​រួមចំណែករបស់ធនធានធម្មជាតិ ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម ដោយធានាពី៖

 • គម្របបៃតង និងការអភិរក្សព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ
 • និរន្តភាពនៃធនធានជលផល
 • និរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ហេតុនេះគុណភាពដី និងនិរន្តរភាពនៃប្រភពទឹក អាចកែលម្អបាន ដោយផ្តោតលើការពារជីវៈចម្រុះ តំបន់ដីសើម និងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ។”2
Oxfam's press conference on Financing Adaptation. Photo by Ng Swan Ti/Oxfam, taken on 4 December 2007. Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic.

សន្និសីទកាសែតរបស់អង្គការអុកស្វាមលើការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ស៊ាំ។ រូបភាព ថតដោយ Ng Swan Ti/Oxfam, ៤ ធ្នូ ២០០៧។ ក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណ CC BY-NC-ND 2.0

គោលនយោបាយ ក្របខណ្ឌច្បាប់ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចម្បងៗ

ឯកសារអំពីការអភិវឌ្ឍថ្នាក់ជាតិចម្បងៗរបស់កម្ពុជា សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ មានដូចជា៖

សេចក្តីលម្អិតបន្ថែម អាចរកបាននៅទំព័រស្តីពី ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគោលនយោបាយ និងក្របខណ្ឌច្បាប់

នៅប្រទេសកម្ពុជា ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិឆ្នាំ១៩៩៦ (“ច្បាប់​បរិស្ថាន”) គឺជាច្បាប់​សំខាន់​​ក្នុងការការពារនិងគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ។ ជំពូក​ទីបី​នៃ​ច្បាប់​បរិស្ថាន តម្រូវឱ្យមានការធ្វើការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន សម្រាប់គម្រោងនានា ដែល​អាច​មាន​ផល​ប៉ះ​ពាល់លើបរិស្ថាន មិនថាគម្រោងនោះបានមូលនិធិពីរដ្ឋឬឯកជនឡើយ។3 សេចក្តីលម្អិតបន្ថែម អាច​រកបាន​នៅ​ទំព័រស្តីពី ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅកម្ពុជា

ក្របខណ្ឌច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងព្រៃឈើ និងជលផល មានចែងនៅក្នុង ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើឆ្នាំ២០០២ និង ច្បាប់ស្តីពីជល​ផល​ឆ្នាំ២០០៦។ សិទ្ធិរបស់សហគមន៍ក្នុងការការពារ និងគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​នៅ​ក្នុង អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើ និងសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ក្នុងការនេសាទ ត្រូវ​បាន​​ទទួលស្គាល់នៅក្នុង អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ

កម្ពុជា បានកំណត់ចេញនូវតំបន់ការពាររបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុង ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ឆ្នាំ​១៩៩៣​ស្តី​ពី​តំបន់​ការពារ ហើយចាប់តាំងពីនោះមក កម្ពុជាបានចេញផ្សាយនូវគោលការណ៍ណែនាំលម្អិតបន្ថែមទៀត ពី​មធ្យោ​​បាយ​ក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារទាំងនោះ នៅក្នុង ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារឆ្នាំ២០០៨។ នៅក្នុង ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារឆ្នាំ២០០៨ ក៏បានផ្តល់នូវក្របខណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារ នៅ​តាម​សហគមន៍។

យោងតាមច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារ ក្រសួងបរិស្ថាន មានភារៈកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង តំបន់​ការពារ​របស់ប្រទេស​កម្ពុជា4 ខណៈដែរក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ទទួលបន្ទុកទៅ​លើ​តំបន់​ព្រៃ​​ការ​ពារ និងដែនជម្រកត្រី។ នៅក្នុងឆ្នាំ​១៩៩៩ ប្រទេសកម្ពុជា បានចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញារ៉ាមសារ ហើយ​បានប្តេជ្ញាក្នុងការប្រើប្រាស់ដីសើម និងធនធានទឹកប្រកប​ដោយ​​និរន្តរភាព។5 បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជា មានតំបន់រ៉ាមសារចំនួនបីកន្លែង គឺស្ថិតក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង បឹងឆ្មារ និងកោះកាពិ ដែល​ត្រូវ​បានចាត់ទុក​ជា​តំបន់ ដែលមានសារៈសំខាន់ជាលក្ខណៈពិភពលោក។6 សូម​មើល​បន្ថែម​នៅទំព័រ ប្រភេទ​នៃ​តំបន់​ការពារ​របស់​រដ្ឋ និង តំបន់ការពារ

ក្រសួងបរិស្ថាន គឺជាក្រសួងចម្បងទទួលខុសត្រូវចំពោះ ការអនុវត្ដច្បាប់បរិស្ថាន និង បទប្បញ្ញត្តិ​ពាក់​ព័ន្ធ​នានា​។7 ក្នុងចំណោម​តួនាទីទាំងនោះ ក្រសួងបរិស្ថាន ក៏ទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍផែនការគ្រប់​គ្រង​បរិស្ថានថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់តំបន់ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកំណត់បញ្ហាប្រឈមផ្នែកបរិស្ថានចម្បងៗ និង​វិធី​សាស្ត្រ​​ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ។8 មុននឹងចេញសេចក្តីសម្រេច ឬអនុវត្តសកម្មភាពណាមួយ ដែល​ទាក់​ទងទៅនឹងការអភិរក្ស ការអភិវឌ្ឍ ការគ្រប់គ្រង ឬ ការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ ក្រសួងពាក់​ព័ន្ធ​នានា ត្រូវតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានជាមុនសិន។http://ដូចលេខយោងខាងលើ (មាត្រា ១០)

ដោយសារការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ គឺជាបញ្ហាអន្តរវិស័យ ហេតុនេះស្ថាប័នផ្សេងៗទៀត ក៏​មានតួនាទីក្នុងការការពារបរិស្ថានផងដែរ។ សូមមើលសេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅទំព័រស្តីពី ក្រ​សួង​ពាក់​ព័ន្ធ

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ២ តុលា ២០១៥

ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ

ឯកសារយោង

 • 1. រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩៣ (មាត្រា ៥៩)
 • 2. សុន្ទរកថារបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុនសែននៅក្នុង យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ ដើម្បី​កំណើន ការងារ សមភាព និងប្រសិទ្ធិភាពនៅកម្ពុជា ដំណាក់កាលទី៣, នៅឯកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាល៣. ២០១៣.
 • 3. ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិឆ្នាំ១៩៩៦ (ជំពូក៣)
 • 4. ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារឆ្នាំ២០០៨ (មាត្រា ៤); ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់ការពារឆ្នាំ១៩៩៣ (មាត្រា ១)
 • 5. “បញ្ជីចំណាររ៉ាមសារ៖ ប្រទេសកម្ពុជា.” អនុសញ្ញារ៉ាមសារ. ដកស្រង់ ១៥ កក្កដា ២០១៥. http://bit.ly/1IuIUxR.
 • 6. “តំបន់ការពារ.” អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ. ដកស្រង់ ១៥ កក្កដា ២០១៥. https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/natural-protected-areas.
 • 7. អនុក្រឹត្យលេខ៥៧ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន. ១៩៩៧.
 • 8. ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិឆ្នាំ១៩៩៦ (មាត្រា ២-៥)
ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

eHGZs
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!