គោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ស្ថិរភាព​នយោបាយ​ និង​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​គ្រប់​វិស័យ​បាន​ដើរតួ​នាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​កសាង​ទំនុកចិត្ត​របស់​វិនិយោគិន​សាធារណៈ​ និង​បរទេស​ ហើយ​ក៏​បាន​រក្សា​សុវត្ថិភាព​ និង​ភាពរឹងមាំ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ផង​ដែរ​។​ ជាក់ស្តែង​ វិស័យ​ធនាគារ​នៅ​តែ​បន្ត​មាន​កំណើន​គួរ​ឱ្យ​កត់សម្គាល់​ ដោយសារ​វា​មាន​ចំណែក​ ៨២,២%​ នៅ​ក្នុង​ទ្រព្យសកម្ម​សរុប​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​។​ ទ្រព្យសកម្ម​សរុប​របស់​ធនាគារ​កើនឡើង​ ២១,៥​ %​ ស្មើនឹង​ ១៧២,១​ ពាន់​ពាន់​លាន​រៀល​ ឬ​ (៤២,២​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​)​ ដែល​ជា​លទ្ធផល​នៃ​ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​អតិថិជន​ និង​ការ​ខ្ចី​មូលនិធិ​។1

​ចាប់ផ្តើម​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ១៩៩៩​ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​អនុ​វត្តបទ​ប្បញ្ញត្តិ​ធនាគារ​ដើម្បី​កែ​លំអ​ទីតាំង​ពាណិជ្ជកម្ម​ដោយ​ពង្រឹង​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ផ្តល់​ភាព​ងាយស្រួល​នៃ​ការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​វិនិយោគិន​។​ វិស័យ​ធនាគារ​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ច្បាប់​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ទំនើប​បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅ​នឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​។​ តាម​រយៈ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​ត្រូវ​មាន​ជា​ឯកសារ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ និង​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ច្បាប់​ដែល​អនុវត្ត​ក្នុង​ដែន​សមត្ថកិច្ច​នីមួយៗ​។​ ធនាគារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ទទួលយក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មានការ​ប្រាក់​ទាប​ពី​ប្រទេស​ដទៃ​ទៀត​ ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​នៅ​ក្នុងស្រុក​ ដែល​ជា​ហេតុ​នាំ​ឱ្យ​បំណុល​បរទេស​កើនឡើង​។ ឧទាហរណ៍​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១២​ ទ្រព្យសកម្ម​បរទេស​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ដោយសារ​បំណុល​បរទេស​កើនឡើង​។2 ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ដើរតួ​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ និង​សម្របសម្រួល​ស្ថិ​រ​ភាព​សារពើពន្ធ​ដើម្បី​កែ​លម្អ​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នេះ​ ព្រមទាំង​បង្កើត​អន្តរ​ធនាគារ​ និង​លើកកម្ពស់​ទីផ្សារ​បរទេស​។​

​រូបភាព​ទេសភាព​នៃ​អគារ​ធនាគារ​កា​ណា​ឌី​យ៉ា​ និង​ធនាគារ​វឌ្ឍនៈ​។​ រូបថត​ ដោយ​លោក​ Pierre​ André​, ថត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០១​ ខែ​កុ​ម្ភះ​ ឆ្នាំ​២០១៤​។​ ក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណ​​ CC​ BY-SA 4.0​.

​យ៉ាងណា​ម៉ិ​ញ​ ការ​កើនឡើង​នៃ​ចំនួន​ធនាគារ​នេះ​បណ្តាល​ឱ្យចំនួន​ធនាគារ​ហួស​កម្រិត​។​ ការ​រីកសាយ​យ៉ាង​លឿន​នៃ​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ គួប​ផ្សំ​នឹង​ការ​ធ្វើ​ពិពិធ​កម្ម​ធុរកិច្ច​ និង​សមត្ថភាព​ត្រួតពិនិត្យ​នៅ​មាន​កម្រិត​ បង្ក​ការ​គំរាមកំហែង​ដល់​ស្ថិរភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​ ម្យ៉ាងវិញទៀត​ ស្ថិ​រ​ភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ប្រទេស​ក៏​អាច​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ផង​ដែរ​នៅ​ពេល​ដែល​ការ​ប្រកួតប្រជែង​កើនឡើង​។​ ដូច្នេះ​គោលនយោបាយ​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ធនាគារ​ព្រមទាំង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​ គឺ​ចាំបាច់​ដើម្បី​ធានា​ឱ្យ​បាន​នូវ​តុល្យភាព​ និង​និរន្តរភាព​នៃ​វិស័យ​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ក៏​ ដូច​ជា​ការ​ពង្រឹងសមត្ថភាព​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ទប់ទល់​នឹង​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ផង​ដែរ​។​

​ច្បាប់​ស្តី​ពី​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

​ច្បាប់​ស្តី​ពី​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​បាន​អនុម័ត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ១៩៩៩​ បាន​កំណត់​ដើមទុន​បម្រុង​អប្បបរមា​សម្រាប់​ធនាគារ​ប្រមាណ​ ១២,៥​ លាន​ដុល្លារ​ ខណៈ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​រក្សា​ទុក​ ៥%​ ជា​ប្រាក់​បញ្ញើ​ធានា​។​ ទោះជា​យ៉ាងណា​ ដើមទុន​អប្បបរមា​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០០៨​ បន្ទាប់​ពី​នោះ​មក​ ធនាគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុងស្រុក​ដែល​មាន​ភាគ​ទុ​និក​ ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​មួយ​រូប​ ហើយ​ត្រូវ​បាន​គេ​វាយតម្លៃ​ក្នុង​ថ្នាក់​វិនិយោគ​ ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​មាន​ដើមទុន​អប្បបរមា​ ១២,៥​ លាន​ដុល្លារ​។​ ប៉ុន្តែ​ធនាគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​មាន​បុគ្គល​ ឬ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ជា​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​រួម​គ្នា​ត្រូវ​តែ​មាន​ចំនួន​ដើមទុន​អប្បបរមា​ ១៥០​ ពាន់​លាន​រៀល​។​ ចំពោះ​ធនាគារ​ឯកទេស​ដែល​ត្រូវ​បាន​វាយតម្លៃ​ក្នុង​ថ្នាក់​វិនិយោគ​ និង​ធនាគារណា​ដែល​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ ឬ​បុគ្គល​ជា​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ដើមទុន​ ២,៥​ លាន​ដុល្លារ​ និង​ ៧,៥​ លាន​ដុល្លារ​រៀងៗ​ខ្លួន​។3​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០០៨​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ក៏​បាន​បង្កើន​ទុនបម្រុង​ដើមទុន​រហូត​ដល់​ ៧៥​ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ធនាគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​ ១៥​ លាន​ដុល្លារ​ សម្រាប់​ធនាគារ​ឯកទេស​។​  ទ្រនាប់​ដើមទុន​ក៏​កំពុង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា​មធ្យោបាយ​មួយ​ដើម្បី​ធានា​និរន្តរភាព​នៃ​ស្ថាប័ន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​។​4

ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ដែរ​ ឧស្សាហកម្ម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​កំពុង​ធ្វើ​សេរីភាវូបនីយកម្ម​អត្រា​ការ​ប្រាក់​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ​ និង​ប្រាក់​កម្ចី​។​ ទើបតែ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៧​ និង​បន្ទាប់​ពី​មានការ​ព្រួយបារម្ភ​ពី​អតិថិជន​ប្រើប្រាស់​ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​បង្កើត​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ពិ​ដាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ឥណទាន​ជាក់លាក់​មួយ​។​ បន្ទាប់​ពី​ពេល​នោះ​មក​ ធនាគារ​នីមួយៗ​អាច​កំណត់​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ផ្ទាល់ខ្លួន​បាន​។​5  ស្ថិត​ក្រោម​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​បទបញ្ញត្តិ​ អនុ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នីមួយៗ​មាន​នីតិកម្ម​ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ជាក់លាក់​របស់​ខ្លួន​ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ទទួលខុសត្រូវ​លើ​ការ​គ្រប់គ្រង​ និង​ការ​ការពារ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​។​ ដូច្នោះ​ហើយ​ការ​បង្កើត​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ពិ​ដាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ឥណទាន​បាន​នាំ​ឱ្យ​មានការ​បង្កើត​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំឆ្នាំ​អតិបរមា​ ១៨​% ​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ (MFIs)​ និង​ស្ថាប័ន​ទទួលយក​ប្រាក់​កម្ចី​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ (MDIs)​។​

បទ​ប្បញ្ញត្តិ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​នៃ​សេវាកម្ម​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ គឺ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ការ​ថយ​ចុះ​តម្លៃ​នៃ​ទ្រព្យសកម្ម​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើងជា​ក្របខ័ណ្ឌ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​ឥណទាន​តឹង​រឹង​ជាង​មុន​ និង​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​លក្ខន្តិក​:​ថ្មីៗ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ចាត់​ថ្នាក់​ និង​ការ​គណនា​ប្រាក់​កម្ចី​។​6  មុន​ពេល​អនុ​វត្តបទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​ពី​ការ​ថយ​ចុះ​តម្លៃ​នៃ​ទ្រព្យសកម្ម​នៅ​ចុងឆ្នាំ​ ២០១៧​ វិធាន​ពីរ​ផ្សេង​គ្នា​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ចំពោះ​ធនាគារ​ឯកទេស​ និង​ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​។​ បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ថ្មី​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ភាព​ស៊ីគ្នា​នៃ​ដំណើរការ​ចំណាត់ថ្នាក់​នៃ​ប្រាក់​កម្ចី​នៅ​គ្រប់​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងអស់​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​បាន​ផ្តល់​នូវ​ធាតុ​បន្ថែម​សម្រាប់​ការ​ពិចារណា​ក្នុង​ការ​បែងចែក​ប្រភេទ​នៃ​ប្រាក់​កម្ចី​ដូច​ជា​ប្រាក់​កម្ចី​ធម្មតា​ និង​ក្រោម​កម្រិត​ដែល​ត្រូវការ​។​ បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​ពី​ការ​ថយ​ចុះ​តម្លៃ​នៃ​ទ្រព្យសកម្ម​ក៏​មាន​សារៈសំខាន់​ផង​ដែរ​ចំពោះ​ធនាគារ​នៅ​ពេល​រៀបចំ​រចនាសម្ព័ន្ធ​ឡើង​វិញ​ ឬ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ឡើង​វិញ​ដោយ​ពិចារណា​លើ​កាលៈទេសៈ​ដែល​ណែនាំ​លើ​ការ​រៀបចំ​រចនាសម្ព័ន្ធ​ឡើង​វិញ​។​7  ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សារាចរ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ខែ​កុ​ម្ភះ​ ឆ្នាំ​២០១៨​ ដែល​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​តម្រូវការ​ជាក់លាក់​ដូច​ជា​ការ​ដាក់​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ និង​ការ​ធ្វើ​ចំណាត់ថ្នាក់​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ការ​កែប្រែ​គោលនយោបាយ​ឥណទាន​។​

តម្រូវការ​ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច​សម្រាប់​ធនាគារ​ និង​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​

តម្រូវការ​ប្រាក់បម្រុង​ទុក​កាតព្វកិច្ចក៏​ជា​ឧបករណ៍​គោលនយោបាយ​រូបិយ​វត្ថុ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ផង​ដែរ​។​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ដាក់​លក្ខខណ្ឌ​ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច​សម្រាប់​ធនាគារ​ និង​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ដែល​អាច​គ្រប់គ្រង​ និង​ការពារ​សាច់ប្រាក់​របស់​អ្នក​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ​។​ សព្វ​ថ្ងៃនេះ​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​នៃ​អត្រា​តម្រូវការ​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​រវាង​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ (​ជា​ពិសេស​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​)​និង​រូបិយប័ណ្ណ​ក្នុងស្រុក​។​ តួរ​យ៉ាង​ អត្រា​តម្រូវការ​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ត្រឹម​ ១២,៥%​ ខណៈ​រូបិយប័ណ្ណ​ក្នុងស្រុក​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ត្រឹម​ ៨%​។​ ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​នូវ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ ៤,៥%​ ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ខណៈ​ចំនួន​ដែល​នៅ​សល់​ ៨%​ មិន​ទទួល​បាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​។​ ម្យ៉ាងវិញទៀត​ មិន​មានការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ឡើយ​ សម្រាប់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ជា​ប្រាក់​រៀល​។8

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ទៅ​លើ​ទំហំ​អនុ​បាត​​តម្រូវការ​តម្កល់​ប្រាក់បម្រុង​កាតព្វកិច្ច មិន​បាន​ប៉ះពាល់​ដល់​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​ធនាគារ​ទេ​ ដោយសារ​តែ​ប្រាក់​បម្រុង​មាន​ច្រើន​ដែល​កាន់កាប់​ដោយ​ស្ថាប័ន​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​។​ អនុ​បាត​​តម្រូវការ​តម្កល់​ប្រាក់បម្រុង​កាតព្វកិច្ចទៅ​លើ​ប្រាក់​កម្ចី​បរទេស​ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០០៨​ ដែល​ជំរុញ​ឱ្យ​ធនាគារ​ និង​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ទាក់ទាញ​លំហូរ​ចូល​នៃ​មូលធន​។​9  ទោះជា​យ៉ាងណា​ក្តី​ ខណៈ​ពេល​ដែល​អនុ​បាត​​តម្រូវការ​តម្កល់​ប្រាក់បម្រុង​កាតព្វកិច្ចលើ​មូលនិធិ​បរទេស​ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​មក​ត្រឹម​ ១២​% ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០០៩​ បន្ទាប់​មក​វា​បាន​កើនឡើង​ដល់​ ១២,៥​% ​វិញ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១២​។​ នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២០​ អនុ​បាត​​តម្រូវការ​តម្កល់​ប្រាក់បម្រុង​កាតព្វកិច្ចលើ​រូបិយប័ណ្ណ​អន្តរជាតិ​ និង​ក្នុងស្រុក​ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​មក​នៅ​ត្រឹម​ ៧​% ​បន្ទាប់​ពី​ការ​រីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺឆ្លង​កូ​វី​ដ​-១៩​។​10

ស្ថិរភាពនៃអត្រាប្តូរប្រាក់

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​ក្នុង​ទីផ្សារ​ប្តូរ​ប្រាក់​បរទេស​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​មាន​ស្ថិ​រ​ភាព​។​ ជា​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​ប្រាក់​ដុល្លារ​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ សមត្ថភាព​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​រៀល​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ក្នុង​ការ​ការពារ​វិនិយោគិន​ និង​អ្នកចូលរួម​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ប្តូរ​ប្រាក់​បរទេស​។​11  ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ក៏​បាន​ខិតខំ​រក្សា​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ដែល​មាន​ចំនួន​តម្លៃ​ជិត​ ៤០០០​ រៀល​ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ​ចាប់តាំងពី​ដើម​ទស​វត្ស​ឆ្នាំ​ ២០០០​។​

អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ថេរ​នៃ​ប្រាក់​រៀល​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​ ២០០០​ គឺជា​កត្តា​សំខាន់​ក្នុង​ការ​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​វិនិយោគិន​ ដែល​បណ្តាល​មក​ពី​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ប្រែប្រួល​។​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​លក់​ប្រាក់​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​នៅ​ពេល​ដែល​ប្រាក់​រៀល​មាន​តម្លៃ​ទាប​ជាង​ឆ្ងាយ​ពី​អត្រា​គោលដៅ​ ដោយហេតុ​នេះ​ធ្វើ​ឱ្យ​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​មាន​ស្ថិរ​ភាព​ទោះ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ស្ថានភាព​របប​អត្រា​អណ្តែត​។12​  ក្រៅពី​ការពារ​វិនិយោគិន​ ការ​ធានា​បាន​នូវ​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ថេរ​បាន​ជួយ​រក្សា​លទ្ធភាព​ទិញ​រូបិយប័ណ្ណ​ក្នុងស្រុក​ ក៏​ដូច​ជា​គាំទ្រ​ទៅ​ដល់​ការ​ពង្រីក​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​ផង​ដែរ​។

ប្រធាន​​បទ​ពាក់​ព័ន្ធ​​នឹង​គោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ៖

ឯកសារយោង

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

HT3uS
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!